ETF kartoteegi uued juhendid

ETF kartoteeki on lisandunud 2017. aastal uued juhendkaardid:

RT 21-11266-et Termotöödeldud puit. 6lk
RT 21-11287-et Immutatud puitmaterjal. 4lk
RT 21-11288-et Puitmaterjal saetud ja hööveldatud. 27lk
RT 21-11289-et Puitmaterjal. Järeltöödeldud tooted. 7lk
RT 75-11263-et Valgustustehnika. Põhimuutujad ja mõisted. 6lk
RT 85-11253-et Katuse kalded, katte valik. 3lk
RT 88-11279-et Liftiruumid. 16 lk
RT 94-11254-et Suurköögid. 20lk
RT 91-11250-et Hügieen siseruumides. Ruumi projekteerimine. 10lk
RT 91-11257-et Sauna ruumide projekteerimine. 15lk
RT 91-11258-et Sauna tarindid ja lava. 12lk
RT 91-11260-et Sauna ventilatsioon, küte, valgustus ja elektripaigaldised. 8lk

ETF eestikeelsete juhendkaartide nimekiri: ETF eestikeelsed kaardid 1.01.2018

Tootekaartidest lisandus kartoteeki ACO Nordic OÜ-lt RT X52-00072 Hygiene first-hügieeniline drenaažilahendus RT X52-00072 (703.46 KB)

Ehituskeskuse detsembri ja 2017. aasta kokkuvõte

2017. aastal külastas Ehituskeskust 5422 inimest, neist
1323 arhitekte, insenere-projekteerijaid,
2204 ehitusfirmade esindajaid,
989 individuaalehitajaid, korteri- ja elamuühistute esindajaid,
402 ehitusõppureid,
504 muid huvilisi.

Detsembris korraldasime korterelamute tervikrekonstrueerimise seminari ning ETF Net veebikartoteegi kasutajakoolituse. 2017. aastal korraldasime 31 Ehituskeskuse seminari, neist 26 andsid ehitusspetsialistidele kokku Eesti Ehitusinseneride Liidu 109 täiendõppe punkti.

Ehituskeskust külastasid detsembris KÜ esindajad kelle maja parajasti renoveeriti Kredex projekti raames. Neid huvitas akende paigalduse kvaliteet, kuna maja 120 korteri aknad pidid kõik minema vahetusse. Näitasime akende paigaldamise RT juhendit ning tutvustasime meie eksponentide Soudal, Tremco Illbruck ja Rockwool kaasaegseid lahendusi energiatõhusaks akende paigaldamiseks. KÜ esindajad võtsid nende infomaterjalid stendidelt kaasa ja lubasid ehitajalt uurida, kas ka nende maja akende paigaldamisel energiatõhususe küsimusega arvestatakse.
Kuna kortermajas oli plaanis uuendada kogu küttesüsteem koos radiaatorite vahetusega, siis tutvusid KÜ juhatuse liikmed ka Danfoss stendil leiduva infoga tasakaalustusventiilidest ning soojust reguleerivatest termostaatidest.
Meie poole pöördus maalritöid teostava firma esindaja. Objektil, kus asjad olid läinud käest ära, püüti neile anda pahteldamiseks ja maalritöödeks ruumid, kus pinnad vajasid eelnevalt laustasandamist, kohati mõõdeti ebatasasusteks üle 1,2 cm. Tööde teostamiseks toimetati maalritele alus Vetonit viimistluspahtli kottidega.
Näitasime maalrite brigadirile Maalritööde RYL 2012 seinte ja lagede pahteldamise alusele esitatavaid tasasuse nõudeid, kus klass 2 järgi sõltuvalt aluse liigist on nõudeks +/- 5mm ulatudes müüritise puhul +/- 6 millimeetrini. Soovitasime maalrite esindajal viidata vaidluses tööandjaga nendele nõuetele ning nõuda laustasandamise eest selleks sobivat tasandussegu ja tehtava lisatöö tasustamist.
Arhitekti poolt Bauroc plokkidest projekteeritud kolmekordsesse eramusse oli ettenähtud 30cm paksune plaatvundament, mis pidi teostatama teraskiudbetoonist, et vältida töömahukat ja aeganõudvat sarruste paigaldamist. Projekteerija otsis meilt sellekohast projekteerimise juhendit. Ta soovis olla kindel vundamendi koormuse kandevõimes kohtades, kuhu pidid tulema kandvad seinad. Leidsime talle aastast 2011 BY 56 juhendi teraskiudbetoonkonstruktsioonide projekteerimiseks. Kuna arhitekt oli majale näinud ette tavapärasest suuremad aknad, siis projekteerija plaanis aknaava sillused valada betoonist kohapeal. Soovitasime tal vaadata ka Bauroc AS kodulehelt tehnilist infot nende toodetavate silluste kohta ning vajadusel küsida infot BAUROC tehnilise nõustaja käest.

Ühe töös oleva projekti raames ostis Ehituskeskusest endale RT juhendmaterjale volitatud sisearhitekt Eva Masso. Tutvudes meie näitusel olevate toodetega hakkasid talle silma ACO, Geberit ja Easy Drain stendidel olevad tooted. Kaubamärgid ACO ja Geberit olid talle endisest juba tuttavad, Easy Drain seinanišid olid aga uudiseks, kuna ta arvas teadvat, et taolisi asju pakub vaid üks Itaalias asuv firma. Selgitasime, et Renniekspert OÜ kodulehelt leiab kogu info Easy Drain toodetest ning ettevõte ongi nende ametlik maaletooja.

Veel mõned teemad mille vastu meie külastajad huvi tundsid:
Kergvaheseina akustika nõuded ja nende tagamine ehituses, valtsplekist katuse projekteerimine (neelude kohad), katusealuse ruumi soojustamine ja korrektne aurutõkke paigaldus ning läbiviikude tihendamine, märja ruumi ehitus puitelamusse ning selleks sobivad materjalid, lastepäevakodu projekteerimine ja sinna nõuetekohase mööbli komplekteerimine, juhendid laohoone projekteerimiseks, elamute uusarendusse lastemänguväljaku projekteerimine, hügieeninõuetele vastavad uksed haiglaruumidesse ja sealsetele pinnakattematerjalidele esitatavad nõuded, elutoa kujundamine struktuurvärvidega, puhasvuugiga laotud tellismüür ja selle kvaliteet, eramu vundamendi ja sokli hüdroisolatsiooni renoveerimine ja selleks sobivad tooted, võimalused korterelamus põranda sammumüra parandamiseks, tuulduva fassaadi paigalduse kvaliteet, nõuded rõdupiirete ohutusele.

Lisaks ülalmainituile kaubamärgid mille vastu külastajad detsembris enim huvi tundsid:
Mathiostone, Fermacell, Isoplaat, Intello, Tikkurila, Sadolin, Eskaro, Marmoroc, Knauf, Knauf Insulation, StoneREX, VELUX, Fakro, Cedral, Makrolon, Gyproc, Paroc, Rockwool, Technonicol, Isover, DEVI, Izopanel, RUUKKI, Aluthermo, Triso, Vivix, wedi, Tycroc, Mea, Estplast, Fibo, Silikaat, Delta, Isoplaat, Mira, Ardex

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2017 aasta erakorraliselt vihmane sügis tingis tavapärasest rohkem küsimusi ebapiisavast majade soklite ja vundamentide hüdroisolatsioonist, kuna vee hulk, mis pinnasesse sattus oli viimase 50 aasta suurim.
Endiselt on palju probleeme ehituskvaliteediga, mille põhjuseks on kvaliteetse tööjõu nappus, ehitustehnoloogilised vead ning soov ehitada võimalikult odavalt.

Ehituskeskuse seminariaasta algab 18. jaanuaril:
18.01 Tehnilised probleemid lamekatuste ehituses. Uudsed konstruktsioonid ja materjalid nende lahenduseks.
23.01 Uue standardi EVS 932 Ehitusprojekt kasutusvõimalused (kava täpsustamisel).
30.01 Olulisemad muudatused ehituslikes tuleohutusnõuetes.

Ehituskeskusel uus koduleht

Ehituskeskusel valmis detsembris uus koduleht. Tegemist on kolmanda täielikult uuenenud versiooniga. Endiselt saab registreeruda Ehituskeskuse seminaridele, seminaride arhivist leiate toimunud ürituste päevakavad koos TP-de infoga. Kuigi oleme koolitusi ja seminare korraldanud juba üle 20-ne aasta, leiate arhiiviinfo alates 2012. aastast .

Eesti-ja võõrkeelne kirjandus on liigitatud eraldi ning teemade kaupa. Eestikeelse kirjanduse allosas on nüüd kõik kehtivad ETF-juhendkaardid.  Uuendusena saab raamatuid ja ETF-juhendkaarte osta ka e-poe kaudu.

Ehitusnäituse allosas on meie heade  koostööpartnerite peamised kontaktid ja tooteinfo.

Kasulikku allosasse saame edaspidi lisada erinevat ehitusalast teavet ja luua uusi allosasid. Seetõttu on meie kodulehe kasutajate ettepanekud vajaliku info koondamiseks ühte kohta alati oodatud.

Ehituskeskus sai 1. detsembril 22-aastaseks

Sünnipäevakuu soodustused:

 • Kõik RYL-käsiraamatud 10% soodsamalt, mitme RYL-i ostmisel soodustus 20%;
 • Kõigile uutele ETF-Net liitujatele detsembris liitumistasust -20%;
 • ETF-Net praegustele kasutajatele täiendavad kasutuslitsentsid 1 aastaks 20% soodsamalt

Ehituskeskuse novembri kokkuvõte 2017

Novembris registreeriti Ehituskeskuses 514 külastajat, nende seas

 • 136 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
 • 221 ehitusfirmade esindajat,
 • 95 individuaalehitajat, korteri- ja elamuühistu esindajat,
 • 28 ehitusõppurit,
 • 34 muid huvilisi.

Novembris korraldasime 4 koolitusseminari, nendest ühe koostöös ehitusnäituse partneriga Paroc AS uudsetest soojustamise lahendustest ja muutustest energiatõhususe vastavuse nõuete tõendamisel ning teise koostöös KEN klastriga hoonete sisekliima teemal.

Selle sügise vihmased ilmad põhjustasid elanikele probleeme, kuna vesi kippus paljudes majades keldritesse tungima. Selle murega käisid meie juures nii korterelamu esindajad kui ka eramute omanikud. Mitmed neist kurtsid, et on sunnitud keldrisse sissetuleva vee ära juhtimiseks selleks spetsiaalselt soetatud elektripumpasid pidevalt töös hoidma. Elanike soov oli leida probleemile mingi teine lahendus.

Näitasime kõigile selle murega meie poole tulnutele Lektar Eesti OÜ stendil pakutavaid vundamendi ja sokli hüdroisolatsiooni toimivaid lahendusi. Selgitasime, et üks neist on mõeldud kergema ja teine agressiivsema keskkonna puhul, kus reeglina tegemist kõrge veetasemega pinnases. Probleemi ilmnemisel tuleb välisseina juurest kaevata kuni vundamendi taldmikuni ja vaadata üle millises seisus on välisdrenaaž ning see vajadusel välja vahetada. Peale seda tarvidusel uuendada vundamendi hüdroisolatsioon nii nagu stendil näidatud.

Ehituskeskusesse pöördus firma esindaja, kellel oli plaanis oma bürooruumidesse paigaldada seif. Hoone haldur ei olnud sellega nõus, kuna polnud kindel, et vahelagi seifi raskust välja kannatab. Firma soovis tellida vahelae kandevõimele ekspertiisi ja küsis meilt, sellise teenuse pakkujat. Soovitasime pöörduda Tallinna Tehnikakõrgkooli, kus on selleks otstarbeks olemas vastavad seadmed ning mille töötajad soovi korral selliseid mõõtmisi ka teostavad.

Ehitajal, kes tegi korterelamus trepikodade remonti, oli järelevalvega tekkinud vaidlus lagede viimistluse osas. Tegu oli eelmise sajandi viiekümnendatel ehitatud  majaga, kus seinte ja lagede tasasuse kvaliteet jättis paljuski soovida. Ehitajalt telliti algselt vaid vigastatud pindade parandusi, misjärel pidi ta trepikodade seinad ja laed üle värvima. Midagi rohkem kokku ei lepitud. Ehitaja tegi sellest lähtuvalt töövõtu pakkumise, mille KÜ heaks kiitis. Hiljem hakkas KÜ poolt palgatud järelevalve nõudma lagede tasasuse parandamist RYL kvaliteedi nõuetele vastavaks. Ehitaja soovis nende nõuetega tutvuda. Viimistlus RYL 2013 annab värvitava pahteldatud pinna tasasuse nõudeks pluss- miinus 3 mm. Selgitasime noorele ehitajale, et ta oleks pidanud objekti esmakordsel ülevaatusel KÜ esindajatega sellest rääkima, et vana maja trepikoja lagede ja seinte pindade tasasus ei vasta tänapäeva nõuetele ning paljalt vigastatud pindade parandamisega ja aukude täitmisega ei ole võimalik neid nõudeid täita. See oleks tulnud ka töövõtu lepingus ära märkida. Ehitaja sai aru oma veast, mille tingis tema vähene kogemus ettevõtjana.

Nord Homes OÜ esindajad otsisid infot lubatud meetodite kohta puidust vertikaalfassaadi jätkamiseks. Tarindi RYL ütleb, et kuni 5m kõrguseni ei tohi puitfassaadi üldse jätkata, kõrgemalt võib seda teha sõrmjätkuga. Soovitasime Nord Homes esindajaile tutvuda ka Puuinfo kodulehel seda teemat käsitleva infoga, kus öeldakse, et võimaluse korral puitfassaadis jätkamist vältida ning äärmisel juhul jätk vertikaalfassaadis teha sedasi, et selle lõikepind oleks kaldega väljapoole. Teise küsimusena huvitas esindajaid saetud okaspuidu fassaadi hooldusvärvimise vahemik, kui see on värvitud tehases ühekordselt vees lahustuva dispersioonivärviga. MaalritöödeRYL 2012 ütleb, et hooldusvärvimist tuleb teha 5-10 aasta pärast. Tehase esindajad mainisid, et neil oli plaanis fassaadis kasutada Vivacolor Villa Aqua värvi. Soovitasime neile Tikkurila esindajatega sellel teemal veel rääkida.

Lõuna-Eesti valla ehitusspetsialist, osaledes Ehituskeskuse seminaril, tundis huvi maanteede müratõkete vastu. Näitasime talle Proplastiku stendil olevat spetsiaalset akrüülklaasi, mida kasutatakse mürabarjäärides. Kuna valla esindajal oli sellel teemal vaidlus Maanteeametiga, siis soovis ta konsulteerida mõne müratõkkeid projekteeriva inseneriga. Andsime talle T&I Insenerid OÜ juhataja kontaktid, kes esines Ehituskeskuse seminaril müratõkete projekteerimise teemal.
Narva-Jõesuu vana puhkekodu hoone rekonstrueerimisel kaasaegseks hotelliks pidi tellija soovil keldrikorrusele tulema bassein koos sauna ja duširuumidega. Narva projekteerija palus meil leida talle juhiseid veekeskuste projekteerimiseks. Pakkusime talle sellekohast juhendit RT kartoteegist. Nähes ACO ja Geberit stendidel olevaid tooteid tutvus ta nendega lähemalt ning võttis tooteinfot käsitlevad lehed kaasa, et neid tellijale tutvustada.

Ülalmainitutele veel teemad, mille vastu meie külastajad huvi tundsid:

Soojustuskrohvimine ja selle kvaliteedinõuded, uuele eramule akende energiasäästlik paigaldus, vana puitpõranda hooldus ja õlitamine, hingavad ja mittehingavad aluskatted ning nende õige paigaldus, kardinate valik katuseakendele, torustike isoleerimine ja nõuetekohane toestus,  vana mööbli värvimine ning selleks sobivad värvid, energiatõhusa kergplokkidest välisseina konstruktiivsed lahendused, tuulduvate fassaadide valikud eramu projektile, vesipõrandakütte paigaldus puitpõrandasse, WC ruumis nõutavad kohad hüdroisolatsiooni ja niiskustõkke paigaldusele, integreeritud ripplaesüsteemi projekteerimine.

Ülaltoodud kaubamärkidele lisaks veel need, kelle vastu novembris enim huvi tunti:

Finnfoam, Styrofoam, Isotex,  Danfoss,  Fakro, VELUX, Eskaro, Sadolin, Vivacolor, Silikaat, Marmoroc,  Gyproc, Knauf, Stonerex, Vivix, Rockwool, Paroc, Isover, Knauf Insulation, Cedral, Tremco illbruck, Soudal, Easy Drain, Aeroc, Fibo, Technonicol, Delta, Gyptone.

12.12.2017 avame uuendatud Ehituskeskuse veebi www.ehituskeskus.ee,

Detsembrikuu seminarid:

5.12 Korterelamute tervikrekonstrueerimine

7.12 ETF-Net veebikartoteegi praktiline koolitus (tasuta)

 

 

Uus raamat Tuulduvad fassaadid

Tuulduva fassaaditarindi pikaajalise vastupidavuse saavutamine on tarindi projekteerimise oluline osa ja sellega tagatakse tarindi tehnilise toimivuse ning fassaadi arhitektoonilise väärtuse säilimine hoone kogu eluea jooksul. Tuulduvates fassaadides kasutatavate materjalide ja kinnitusvariantide ohtrus annab arhitektile võimaluse luua vaheldusrikkaid ja mitmepalgelisi fassaade.
Materjalide paljusus esitab tarindi projekteerimisele omad väljakutsed, mistõttu on osutunud vajalikuks koguda info erinevate tuulduvate fassaadide kohta ühte projekteerimis- ja teostusjuhisesse. See tingiski raamatu Tuulduvad fassaadid välja andmise.

Väljaanne on mõeldud kõigile ehitushanke osapooltele, nagu arhitektid, ehituskonstruktorid, materjalitootjad, töövõtjad ning lisaks kinnisvaraomanikud. Tähelepanuväärne roll on raamatus tarindi projekteerimisel ning tarindi detaile kirjeldavatel näidetel.

Raamatu maht 121 lk.

Hind 35.00 EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

Käsiraamat Eesti talurahvaarhitektuur

Alates suvest on müügil traditsioonilisi taluehitisi käsitlev raamat Eesti talurahvaarhitektuur. Rikkalikult jooniseid, ehitusdetaile ja fotosid. Karl Tihase 1974.a. originaali uus versioon ilmus juba mõne aasta eest, kuid pole Ehituskeskuses varem saadaval olnud.

Maht 388 lk
Hind : 25.00

Käsiraamat „Planning and design handbook on precast building structures“

Käesolev raamat on fib (International Federation for Structural Concrete) komisjoni number 6 – Prefabrication – töörühma 6.12 poolt koostatud käsiraamat elementehituse projekteerimise põhimõtete selgitamiseks ja elementehituse võimaluste tutvustuseks. Käsiraamatu esmatrükk (ilmus 1994), on käesolevas väljaandes saanud mitte üksnes graafika värskenduse, vaid lisaks on tehnilistesse materjalidesse sisse viidud täiendused viimase 20 aasta jooksul normides toimunud muutuste, uute tehnoloogiliste võimaluste ja tehniliste lahenduste osas. Toimunud muutust iseloomustab kaudselt seegi, et esmatrüki 139 leheküljest on 2014. aasta väljaandes saanud 299.
Raamatu on koostanud töörühm, mis koosneb nii ülikoolide õppejõududest kui praktikutest inseneridest maailma eri paigust, andes nii hea läbilõike eri maade tüüpilistest lahendustest ja lahenduse põhimõtete alustest.
Kõvad kaaned, formaat A4.

Hind: 70.- EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

Uus raamat Termograafia ehituses

Termograafiat võib kasutada ühe uurimismeetodina nii uusehituse kvaliteedijärelevalve kui ka vanade hoonete seisukorrauuringute tegemisel. Raamat on mõeldud juhendiks eeskätt elu-, äri- ja büroohoonete termograafia tegemisel, terrmofotode tõlgendamisel ja tööde tellimisel.

Maht 140 lk, rikkalik valik termofotosid.
Hind: 40.00 EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

Projekteerimisjuhend “Ehitatud keskkonna ligipääsetavus nägemispuudega inimestele“

Sügisel 2016 valmis Eesti Pimedate Liidu poolt koostatud uus 53 lk projekteerimisjuhend, mis on tasuta allalaetav. Edaspidi lisanduvad ka joonised. Vt Juhend (356.94 KB)

Uus raamat Ligipääsetav hoone ja keskkond. Projekteerimisjuhis

Väljaanne on heaks abivahendiks ligipääsetavate ja turvaliste ehitiste ja keskkondade projekteerimiseks ning ehitamiseks. Juhendi projekteerimis- ja mõõtmete arvutusjuhised sobivad nii ühiskondlikele hoonetele kui ka eramutele. Juhend sobib käsiraamatuks projekteerijatele, ehituse tellijatele, peatöövõtjatele, ehitajatele ja ametnikele. Samuti sobib raamat ehitus-ja sisustusprojekteerimise õpikuks.

Maht 87 lk.
Hind: 30.00 EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

Ehituskeskuse oktoobri kokkuvõte 2017

Eesti Ehituskeskuse püsinäitusel registreeriti  oktoobris 628 külastajat.

Nendest:

 • arhitekte, insenere-projekteerijaid 136
 • ehitusfirmade esindajaid 241
 • individuaalehitajaid, korteri- ja elamuühistu esindajaid 103
 • ehitusõppureid 61
 • muid huvilisi 87

Ehituskeskuse püsinäitusega liitus Estplast Tootmine OÜ pannes välja seinapaneeli EPS tootelahendustega ehitiste soojustamiseks.

Oktoobris korraldasime Tartu Ehitusmessil suurele kuulajaskonnale tasuta seminari “Liginullenergiahooneks rekonstrueerimine – utoopia või atraktiivne võimalus” ja veel neli koolitusseminari Ehituskeskuses, nendest ühe tootepõhise koolituse koostöös firmaga Geberit A/S.

Olime abiks Arcus Projekt arhitektile haljastuse juhendite leidmisel. Samuti huvitas teda õueala tänava projekteerimine ja sinna sobivad katendid. Pakkusime ETF kartoteegi juhendeid õuealade katendite projekteerimiseks nii kiltkividest kui ka teistest katenditest. Sama teemaga seoses tutvus arhitekt lähemalt ACO Nordic OÜ ja Renniekspert OÜ stendidel olevate toodetega pinnavete kuivendamiseks .

Ehituskeskust külastasid Euroakadeemia II kursuse sisedisaini tudengid koos oma arhitektist õppejõuga Urmas Allinguga. Tutvustasime Ehituskeskuse tegevust ja siin leiduvaid juhendmaterjale. Tulevased sisearhitektid tutvusid ehitusnäitusega. Materjalide ja toodete omaduste osas jagas õppejõud neile täpsemaid selgitusi.

Ehituskeskuse poole pöördus tellija esindaja seoses Peterburi teel hoone rekonstrueerimise projektiga. Tellijal oli tekkinud ehitajaga vaidlus elektri põrandakütte paigalduse küsimuses. Ehitaja seisukoht oli, et nemad riietusruumi põrandasse elektri küttekaablite alla soojustust ei paigalda, kuna tegemist oli toetava küttega ruumi projekteeritud kaugküttele. Elektripõrandakütet pidi kasutatama vaid tööpäeva jooksul ja öösel oleks see välja lülitatud. Tellija argument, et igal hommikul kogu vahelae ülessoojendamine kulutab liialt palju energiat, ehitajat ei veennud.

Kuna Hoone tehnosüsteemide RYL otseselt ei nõua soojustuse paigaldust elektripõranda kütte alla, siis soovitasime tellijal võtta ühendust seda objekti projekteerinud kütte ja ventilatsiooni inseneriga ning arutada temaga energiatõhususe seisukohalt see küsimus läbi.
1936 aastal ehitatud eramu ostnud ja seda renoveerima hakanud omanik soovis teada, kas selle soojustamisel puistevillaga oleks vaja kasutada aurutõket. Selgitasime talle, et puitkarkassmaja seestpoolt soojustamisel mineraalvillaga on aurutõkke paigaldamine tehnoloogiliselt korrektne lahendus, kuid samas ka töömahukas, kuna nõuab palju konstruktsioonide avamist. Küsimusele millist aurutõket me soovitaksime, pakkusime meie eksponentide aurutõkke tooteid kaubamärkidelt Delta Luxx, Vario ja Intello, mis kõik on tuntud oma hea kvaliteedi poolest.
Ühe kortermaja renoveerimisel, mille käigus vahetati maja veetorustik, kanalisatsioon ja küttesüsteem, tekkisid ehitajal järelevalvega erimeelsused torustike toestamise küsimustes. Järelevalve ei olnud rahul ehitaja poolt tehtud tööga, viidates et see ei vasta  kehtivale torustike toestamise juhendile. Ehitusfirma esindaja tuli Ehituskeskusesse sooviga endale see juhend osta. Lisaks on Ehituskeskuses Toimex Oy stendil välja pandud põhjalik materjalide valik erinevate torustike toestamiseks, millega ehitaja lähemalt tutvus.
Uusarenduse käigus endale korteri ostnud omanik tuli meie juurde oma murega. Uues korteris esimest korda nurgavanni kasutades kukkus vanni esiplaat ära. Ehitaja käis asja uurimas, mille käigus selgus, et piirnevate seinade vaheline nurk ei olnud täisnurkne. Selgitasime omanikule, et RYL käsiraamatute kvaliteedi nõudeid järgides, poleks ehitajal probleeme nurgavanni paigaldusega tekkinud.
Kuna ehitaja ei olnud nõus oma viga tunnistama, soovitasime tal palgata ehitusekspert, kes ilmnenud vigade osas akti koostab ja selle alusel saab ehitajalt põhjendatult nõuda vigade kõrvaldamist.

Kahekordse suvila renoveerimise käigus otsustas omanik lisada loomulikku valgust teise korruse ruumidesse. Selleks soovis ta paigaldada katusele kaks katuseakent. Kuna pere kasutas hoonet ainult suviti, siis tema sooviks oli soetada väiksema soojapidavuse näitajatega ning hinnalt soodsamad katuseaknad, kuid kindlasti koos paigaldusega. Selgitasime kliendile, et optimaalse päevavalguse saamiseks peaks katuseakende pindala moodustama 10% ruumi põranda pindalast kuhu aken paigaldatakse. Tutvustasime meie eksponentide katuseaknaid kaubamärkidelt VELUX ja Fakro, mõlema katuseakna pakkuja kodulehelt on võimalik leida ka paigaldajate kontaktid.

Veel mõned teemad, mille kohta külastajad huvi tundsid:

nõuded trepipiiretele, koolimaja spordisaali põranda uuendamine, juhendid parkimisplatsi projekteerimiseks, valmis soojustuskrohvimise kvaliteedi nõuded, disainpõranda kavandamine kohvikusse ja selleks sobivad tooted, vana ahju ja korstna renoveerimine, hoone aluse kandekihi nõuetekohane tihendamine, puidust vahelaes korstna isoleerimine mineraalvillaga tuleohutusnõuetele vastavalt, sobivad plaatimissegud välitingimustesse ja plaatimise kvaliteedi nõuded, nõuded puitukse paigaldusele ja selle toimivusele, kergplokkidest märja ruumi ehitus vanasse puitmajja, profiilplekist katuse paigalduse kvaliteet, tuulduva fassaadi materjalide valik renoveeritavale hoonele, rõdude remont ja selleks sobivad tooted, paneelmaja vuukide remont ja tööde kvaliteet, renoveeritavasse eramusse toimiva tuuletõkkemembraani paigaldus, kõrglaohoone projekteerimine.

Lisaks ülalmainituile enim küsitud kaubamärkide tooted oktoobris:

RUUKKI,  Weckman, Sadolin, Eskaro, Tikkurila, Knauf, Gyproc, Knauf Insulation, Mathiostone, Finnfoam, Eternit, Makrolon, Plexiglas, Soudal, Tremco illbruck, Vivix, Aquapanel, Marmoroc, Stonerex, Tycroc, wedi, Geberit, MEA, Ecophon, Danfoss, DEVI, Bauroc, Fibo, weber, Mira, Silkaat, Izopanel, Solitex, Paroc, Isover, Styrofoam, Ardex, Isoplaat.

Novembris toimuvad Ehituskeskuses seminarid:

7.11 Soojustamise uudsed lahendused ja muutused energiatõhususe nõuete vastavuse tõendamisel. (tasuta seminar, korraldaja AS Paroc)
21.11 Kaldkatuste ehitamine – kinnitusvahendid, keskkonnaklassid, ohutustooted, järelevalve ja dokumentatsioon.
22.11 Green Building Council ja KEN klastri infoseminar (tasuta)
30.11  Puitkonstruktsioonide dimensioneerimine ja arvutusskeemid