Ehituskeskus avatud suvekuudel argipäeviti 9-16

Ehituskeskuse mai 2018 kokkuvõte

Mais registreeriti Ehituskeskuses 431 külastajat, neist

• 103 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
• 168 ehitusfirmade esindajat,
• 76 individuaalehitajat ja  korteri- elamuühistute esindajat,
• 39 ehitusõppurit,
• 45 muud huvilist.

 

Toimus 4 Ehituskeskuse seminari, nendest üks koostöös ettevõttega Saint-Gobain Ehitustooted AS Filmimuuseumis energiatõhususe teemal  ja teine IGEPA Libra Vitalis AS-ga Renolit Ondex toodetest. Filmimuuseumis energiatõhususe teemalisel seminaril osales üle 150 kuulaja.
Igal kevadel oleme korraldanud restaureerimisteemalise seminari ning seekord külastasime Järvamaad, kus osalejad tutvusid  Aruküla mõisas tehtud töödega.

Kui teil on esialgseid plaane mõni sügis-talvine seminar Ehituskeskuse kaudu korraldada, palume sellest võimalusel enne Jaanipäeva teada anda. Näiteks Bauroc AS on oma septembris toimuva seminari juba broneerinud.

RENOLIT ONDEXEhituskeskuse püsinäitusega liitus IGEPA Libra Vitalis AS, kes eksponeerib oma stendil  termoplasti ja LAMBETS valuklaasi. Mõlemaid materjale saab edukalt kasutada fassaadides ja katustel.

Olime abiks Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengile diplomitöös. Tudengit huvitas sandwich-paneelide paigalduse tehnoloogia ja erinevate paneelide tehnilised näitajad. Lisaks soovis ta leida infot betoonist õõnespaneelide paigalduse kohta. Ehitustööde tehnoloogilistes küsimustes soovitasime tudengil tutvuda RATU töö tehnoloogia kaartidega.

TTK raamatukogus on tudengitel võimalik kasutada ETF Net kartoteegi teenuseid. Sandwich-paneelide tehnilised näitajad soovitasime tudengil vaadata RUUKKI kodulehelt.
Lohusalus vanemat suvilat renoveerida sooviv omanik palus infot katuse materjalide kohta. Kuna senine katus oli eterniidist, soovitasime kasutada Eternit klassikut, mis on samas mõõdus nõukogude aegsete asbestist eterniit- plaatidega, olles samas asbestivaba. Näitasime Bestor Grupp AS stendi, kus on uuest eterniidist katus huvilistele tutvumiseks välja pandud.
JP Design OÜ sisearhitekt otsis infot projekteeritava büroohoonega seoses. Teda huvitasid juhised püsitöökohtade riietus- pesu- ja wc ruumide projekteerimiseks, samuti juhendid  bürooruumide üldiseks projekteerimiseks. Leidsime vastavad juhendid ETF Net kartoteegist. Projekteerija tutvus lähemalt ka näitusel olevate kaubamärkide stendidega ACO, Geberit ja Easy Drain, Tycroc ja wedi.
Eramu krundile aiamaja soovinud omanik soovis ülevaadet Eesti turu tootjatest. Soovitasime tutvuda Eesti Puitmajaliidu liikmete toodanguga. Nende seast meeldisid kliendile kõige enam Palmako AS aiamajad. Hinna ja muude küsimuste osas palusime tal võtta ühendust Palmako esindusega.

Eramut Timbeco-st tellida kavatsenud klient soovis täpsustada vundamendi ja sokli soojustamisel tekkinud küsimusi, mis tal tootjapoolse lahenduse osas tekkisid. Näitasime talle ETF Net kartoteegis seda teemat käsitlevaid juhendit. Näitusel hakkasid talle silma kaubamärkide Finnfoam, Styrofoam ja Estplast tooted, kelle stendidelt ta vundamendi ja sokli soojustamise lahendustega infolehed kaasa võttis.

Lisaks eelmainituile veel mõned teemad, mille kohta külastajad infot soovisid:
juhendid kiudbetoonist põranda projekteerimiseks, vana ahju renoveerimine ja selleks sobiv tulekindel segu, valtsplekist katuse õige paigaldus seinaga liitumisel ja nõuded katuse turvavarustusele, Silikaat AS juhend moodulist aiaposti ehitamiseks, sobivad materjalid ja lahendused korruselamu vahelae sammumüra parandamiseks, puidust eramus märja ruumi renoveerimine ja toimiva veetõkke lahenduste valikud, korruselamu paneelivuukide nõuetekohane remont ja selleks sobivad tooted, puidust terrassi õlitamine, tuleohutusnõuetele vastavad läbiviigud, juhend keldriseina ja vundamendi hüdroisolatsiooni uuendamiseks ja valik toodetest tööde teostamiseks, dekoratiivsete värvide ja pahtlite lahenduste võimalused korteri renoveerimisel, juhendid pööratud katuse projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Lisaks ülalmainitutele kaubamärgid kelle toodete vastu enim huvi tunti:
VELUX, Fakro, Eskaro, Vivacolor,  MEA, Delta, DEVI, Danfoss, Toimex, Protan,  Isoplaat, Mathiostone, Gyproc, Knauf, Fermacell, Steico, Bauroc, Fibo, Cedral, Silikaat, Liimpuit,  Paroc, Isover, Triso, Aluthermo, Finnfoam, Knauf Insulation, Rockwool, Technonicol, Styrofoam, Soudal, Tremco illbruck, Weckman, RUUKKI,  Ardex, Omatalo, Plexiglas, Makrolon, Riia Lakid, Puidukoda

Ehituskeskus on avatud kogu suve 9-16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uus raamat BÜ7 Betoonpõrandad

Ehituskeskuses on nüüd müügil uus kauaoodatud Betoonpõrandate raamat.

Juhendi koostamisel lähtuti Soome Betooniühingu poolt välja antud betoonpõrandate juhendist BY 45/BLY 7 Betonilattiat 2014.
Juhend BÜ7 ei ole pelgalt väljaande BY 45/BLY 7 tõlge soome keelest eesti keelde. Viited Soome standarditele on võimalusel asendatud viidetega Euroopa ja Eesti standarditele, arvesse on võetud ka kohalikke olusid ning keelelisi iseärasusi. Sellisena on BÜ7 üks esimesi eestikeelseid üllitisi, mis nii põhjalikult tutvustab betoonpõrandate kavandamist, nende omadusi ja kasutamist, andes selgeid juhiseid betoonpõrandate ehitamiseks ja kvaliteedi hindamiseks.

Eestikeelse juhendi  töörühm: Mati Laurson (Savekate OÜ), Ain Lember (Primekss Põrandad OÜ), Sven Luuk (Nordecon Betoon OÜ), Riho Oras (Conviso OÜ) ja Johannes Pello (Tallinna Tehnikaülikool).
Juhend on heaks kiidetud ja kasutamiseks soovitatud BÜ juhatuse otsusega 14.12.2017.

Raamatu sisu:
– Betoonpõrandate klassifitseerimissüsteem, ehituse osapoolte koostöö põrandalahenduste valikul ja kvaliteedinõuete määramisel
– Põrandate projekteerimine lähtudes tõlgitavas juhendis toodud metoodikast ja Eestis kasutatavate eurokoodeksite ja -standardite nõuetest.
– Betoonpõrandate ehitamise protsess, alates põrandatööde ettevalmistusest, sobiva betoonisegu ja töömeetodi valikust kuni põranda järelhoolduse meetodite ja nõuete kirjeldamiseni. Põrandale esitatavatest kvaliteedinõuetest lähtuvalt valitakse sobiv betoonisegu ja töömeetod. Töömeetodid jagunevad erinevateks betoneerimismeetoditeks ja põranda ehitamiseks ühe- või mitmekihilisena. Kesksel kohal on erinevate meetodite, lähtetingimuste ja materjalide kokkusobitamine, näiteks pragunemiseseisukohalt tuleb leida sobiv kooslus keskkonnatingimustele, järelhooldusele ja valitud konstruktsiooni katmiseks valitud abinõudele.
–  Betoonpõrandate kasutuselevõtt.

Tellimisvõimalus: http://ehituskeskus.ee/raamatud/bu7-betoonporandad/

Maht: 190lk
Formaat: A4
Hind: 50.00 EUR

ET Infokeskus sai 25 aastaseks

 

ET Infokeskusel oli tähtis sünnipäev – 12. märtsil 1993. a. loodi ET infokeskuse AS. Alustasime RYL 90 käsiraamatu tõlkimisega. Nüüdseks oleme ehitusinfot jaganud ja seminare korraldanud kümnetele tuhandetele ehitusvaldkonna spetsialistidele.

Eestlane on ajalooliselt oma kodu ikka ise soovinud ehitada, kuid viimaste aastakümnete muutused ehitusmaterjalide, tehnoloogiate, ehitusviiside ja seadusandluse osas on iseehitamisele seadnud kõrgemad nõuded ja üha rohkem vajatakse spetsialisti oskusi.

Ilmselt nägid Eesti taasiseseisvumise järgselt ka Eesti Ehitusteabe Fondi loojad 48-st ehitusvaldkonna ettevõttest, et seniste projekteerimis-ehitusnõuetega pole võimalik jätkata ning tuleb leida midagi uut – kas „leiutada oma jalgratas“ või tuua Eesti ehitusvaldkonda klimaatiliselt ja ehitusmaterjalide kasutuselt sarnastest oludest Soome ehitusalast infot. Valiti viimane versioon ning Eesti Ehitusteabe Fondi eestvedamisel loodi 25 aasta eest ET Infokeskuse AS, mille esmaseks ülesandeks sai käsiraamatu „RYL 90. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded“ tõlkimine eesti keelde. Lisaks alustati ehitusalaste tehniliste juhendite – RT-kaartide tõlkimisega, mille kaudu toodi Eesti ehitusturule projekteerimis-ehitamis-tooteinfoga seotud ETF kartoteek.

Tegevuse laiendamiseks loodi 1995. aastal ehitusinfo keskus ja aastaringne ehitusnäitus, mille sinise kaubamärgi EHITUSKESKUS järgi meid kõige paremini tuntakse. Idee laenati meie põhjanaabritelt, kuid lisategevusena alustati ka seminaride korraldamist. Esimesed neli esimest aastat tegutses Ehituskeskus hotell Viru keldrikorrusel, siis õnnestus suurem näitusepind ja paremad seminariruumid leida Rävala pst 8 büroohoones.

ET Infokeskuse algusaastatel oli meie külastajate sihtgrupiks eelkõige ehitusala professionaalid – arhitektid, projekteerijad, ehitusettevõtete esindajad, järelevalve spetsialistid, kuid Ehituskeskuse avamine võimaldas kasulik olla kõigile ehitushuvilistele kas siis juhendmaterjalide ja raamatute või ehitusnäitusel olevate ehitusmaterjalide kaasabil.

ET Infokeskuse 25 tegevusaasta jooksul on ehitusinfo sisu ja kättesaamise võimalused oluliselt muutunud.  Muutunud on ka nõuded ehitustööde kvaliteedile ning RYL-käsiraamatutest on kasutusel juba kolmas nö 2010-ndate aastate seeria. Vajaliku info kättesaamisel hindame üha rohkem kiirust ja digitaalseid võimalusi.

Viimane majanduskriis mõjutas ehitusvaldkonda rängalt ning tagasilööke oli meiegi tegevuses. Samas võimaldas taastumisperiood välja töötada veebikartoteek ETF-net, mille kaudu kõik RYL-käsiraamatud, RT-juhendid ja muu tehniline info õnnestus teha klientidele lihtsamini ja kiiremini kättesaadavaks. Viimase 20-ne aastaga oleme kasvanud oluliseks ehitusvaldkonna koolituste korraldajaks.

Nii nagu ehitusala spetsialistidelt nõutakse pädevust püüame meiegi väikeettevõttena innovaatiliste lahendustega kursis olla. Eesti on väike, kuid  uued võimalused ja arengud ehitusvaldkonnas nõuavad sageli kiiret tegutsemist. Seetõttu tasub uut ja põnevat teha koos ning oleme kolmandat aastat Digitaalehituse klastri liige. Kuigi me reaalselt ei projekteeri ega ehita, vajavad meie kliendid erinevat infot nii siin toimuvast kui ka laiast ehitusmaailmast ning ehitusinfo keskusena peaksime klientide ootustele vastama. Kindlasti on meile abiks sõbralik koostöö ehitusala liitudega, kes on oma valdkondade lipulaevaks.

Ehitusvaldkonnas läheb praegu hästi ning jätkub suur nõudlus ehitusspetsialistide täiendkoolituste osas, üha enam tuleb klientidelt keerulisi tehnilisi küsimusi ehitustoodete kasutusest ja ehituskvaliteedi nõuetele vastavusest. 2018. aasta suveks valmib ETF-net kartoteegi uus platvorm, kuhu lisanduvad eesti- ja venekeelsed Ratu-ehitustehnoloogia juhendid, kevadel anname välja uue krohvitud fassaadide raamatu ning lähiaastate tegevuses püüame arvestada oma klientide soovidega, sest just nende heaks oleme 25 aastat tegutsenud.

Kuigi ehitusturul on alati puudus headest spetsialistidest, ei saa me neid küll juurde tuua, kuid koolituste ja ehitusinfo jagamise kaudu saame anda oma panuse pädevuse tõstmiseks ehitusvaldkonnas.

 

 

 

 

Kutsetunnistuse küsitluse tulemused

Ehituskeskuse kodulehel oli  1. veebruarist – 12. märtsini 2018 küsitlus –
Kas Teil on ehitusvaldkonna kutsetunnistus?

Vastuste protsendid jagunesid järgmised:

  • Jah, kutsetunnistus on olemas – 58%
  • Veel pole, kuid käin koolitustel ja kogun TP-sid – 23%
  • Ei plaani kutsetunnistust hankida ja saan oma valdkonnas ilma hakkama – 19%

Vastanute tulemused on pigem positiivsed ja näitavad, et ilma kutsetunnistuseta ehk pädevust tõestava dokumendita, on juba praegu ehitusvaldkonnas keeruline tegutseda. Suur huvi ja vajadus seminaridel-koolitustel  osalemiseks on olnud kõrge alates jaanuarist nii Ehituskeskuses kui ka teistel pakkujatel. Oluliselt suurem koormus on seetõttu olnud erialaliitudel, kes kutsetunnistusi väljastavad.

Ehituskeskuse märtsikuu kokkuvõte 2018

Märtsis registreeriti Ehituskeskuses 761 külastajat, neist

• 231 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
• 326 ehitusfirmade esindajat,
• 97 individuaalehitajat ja  korteri- elamuühistute esindajat,
• 59 ehitusõppurit,
• 48 muud huvilist.

 

 

15. märtsil tähistasime ET Infokeskuse 25 aastast sünnipäeva seminariga 25 aastat ehitusinfo teenistuses.

Peale selle korraldasime Ehituskeskuses veel viis seminari, nendest neli koostöös erialaliitude EKFML ja EVKIS ning ettevõtetega Sinear OÜ, Rockwool OÜ ja DuPont Balticum.
Ehituskeskuse märtsikuu seminarid andsid ehituspetsialistidele kokku 27,8 Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe punkti.

Märtsis pöördus meie poole arhitekt, kes koostas projekti Tallinnas Vabaduse pst. 165 maja renoveerimiseks. Muinsuskaitseameti nõudel pidid maja aknad fassaadi lisasoojustamise järel jääma soojustuse sisse. Arhitekt otsis infot, kes selliseid lahendusi pakub. Soovitasime meie eksponentide Rockwool ja Tremco illbruck vastavaid tootearendusi. Sama Muinsuskaitseameti nõue kehtib kõigile majadele samas kvartalis ja plaanis on need järkjärgult renoveerida.

Ehitusettevõte, kes koostöös AS-ga Restor Tallinna vanalinnas mitmeid objekte ehitanud, ütles, et töötab hetkel ühe mõisa taastamisel. Talle hakkas silma Puidukoda OÜ stend, kus muude huvitavate toodete seas on ka eksponeeritud lai põrandalaud, mis ettevõtte juhi sõnul tema praegusele objektile igati sobiks. Soovitasime ehtajale pöörduda Puumarketi poole, kes on Puidukoda toodete edasimüüja.

Meie sünnipäevaseminaril osalenud sisearhitekt tundis huvi Proplastik AS stendil olevate acryl torude vastu, kuna soovis neid kasutada disainvalgustusel ühes projektis. Vaatasime Proplastik-u kodulehel selle toote tehnilist infot, mis tundus sisearhitektile igati sobivat.
Kortermajas vannitoa remonti plaaninud omanik, soovis paigaldada sinna DEVI põrandakütet, kuna põrand oli pidevalt külm selle all asetseva keldri tõttu. DEVI põrandakütte mati alla soovis ta panna soojustust, kuid ruumi põranda tõstmiseks palju ei olnud. Omanik otsis infot soojustusmaterjali kohta, mis oleks mineraalvillast ja EPS plaatidest õhem, aga suudaks siiski isoleerida keldrist tuleva külma. Soovitasime kasutada peegeldavat Aluthermo soojustust, mis on tunduvalt õhem traditsioonilistest soojustusmaterjalidest.

Kindluse mõttes võtsime ühendust Aluthermo maaletooja FIE Jaak Terasega, kes kinnitas, et vannitubades on temal elektripõrandakütte all positiivsed kogemused Aluthermo kasutamisel. Lisaks andis ta ka konkreetseid soovitusi, kuidas seda tööd õigesti teha. Isetasanduvatest põrandasegudest ja plaatimistööde juhenditest võttis korteriomanik meilt kaasa infomaterjalid kaubamärkidelt MIRA ja weber.

Lisaks eelmainituile teemad mille vastu Ehituskeskuse külastajad huvi tundsid:
katuseakende hooldus kevad-talvelisel ajal, liimpuit ja selle kasutuseelised kandekonstruktsioonides tavapuiduga võrreldes, KÜ lamekatuse remondi projekteerimine koos lisasoojustamisega ja selleks sobivad materjalid, ohutuse nõuded rõdupiiretele uues projekteeritavas korterelamus, valikuvõimalused dekoratiivvärvidega eramu eluruumide kujundamiseks, avalikus hoones tuleohutuse nõuetele vastavad lahendused läbiviikude projekteerimisel, kaldkatuse materjalide valik vanema maja renoveerimisel.

Kaubamärgid mille kohta külastajad enim huvi tundsid lisaks ülalmainituile:
Makrolon, Triso, Paroc, Isover, Riia Lakid, Tikkurila, Eskaro, Fibo, Bauroc, Omatalo, Eesti Puitmajaliit puitmajad, Liimpuit,  Weckman, Ruukki, Technonicol, Promat, Geberit, ACO, MEA, Soudal, Finnfoam, Gyproc, Knauf, Knauf Insulation, VELUX, Fakro, Protan.

 

Ehituskeskuse seminarid aprillis:
03.04. Nõuetele vastav õhupidavus ja selle lahendused. Tasuta seminar
05.04 Fassaadipäev messil Eesti Ehitab 2018
11.04 Suurköökide kustutuslahendus ARManfire Chef. Tasuta seminar
12.04 Metallkonstruktsioonid – kavandamine, dimensioneerimine, valmistamine ja paigaldamine (objekti T1 näitel). Probleemid metallkonstruktsioonidega
26.04 MT Grupp põrandalahenduste seminar. Osavõtt tasuta.

Ehituskeskuse aprilli kokkuvõte 2018

Aprillis registreeriti Ehituskeskuses 469 külastajat, neist.
118 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
184 ehitusfirmade esindajat,
91 individuaalehitajat ja  korteri- elamuühistute esindajat,
35 ehitusõppurit,
41 muud huvilist.

Korraldasime Ehituskeskuses neli seminari, neist kolm koostöös firmadega Terve Maja OÜ, Texpo OÜ, Riveseal OÜ. Messil Eesti Ehitab 2018 korraldasime Fassaadipäeva koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga, mille lõpus anti üle Aasta Katus 2017 auhinnad võitjatele.

Renniekspert OÜ vahetas välja Easy Drain seinaniššide stendi uuema vastu, mis sisaldab rohkem innovaatilisi lahendusi märgade ruumide disainiks ja millel näeb lisaks seinaniššidele ka Easy Drain patenteeritud S-line seinaäärset duširenni.

Aprillis oli meil mitmeid renoveerimisteemalisi küsimusi.
24 korteriga KÜ esinaine palus anda ülevaate fassaadi lisasoojustamise ja fassaadi materjalide valikust. Ehituskeskuse näitusel on esindatud nii tuulduvad fassaadid mitme kaubamärgi toodetega kui ka eri kaubamärkide soojustuskrohvimise liitsüsteemid, mistõttu saime tutvustada talle neid kõiki. Lisasime, et juhul kui otsus langeb soojustuskrohvi kasuks, tuleks erilist tähelepanu pöörata sellele, et kasutataks tootjapoolset süsteemset lahendust, mida meil näitusel pakuvad kaubamärgid MIRA ja weber.
Õismäel soovis KÜ lodžade klaasimiseks kasutada pakettaknaid. Selleks taotleti linnavalitsuselt luba, mis ka saadi. Arhitekt projekteeris aknad lodžade betoonpiirdest mõnevõrra sissepoole, milleks pidi akende alla ehitama puitkarkassist soojustatud ja väljast tuuletõkkega kaetud raamistiku. KÜ esindaja tundis huvi, kas aurutõkkekile tuleks sellises konstruktsioonis kasutada. Kinnitasime, et see on tüüpiline puitkarkassist välisseina konstruktsiooni lahendus ja aurutõkkekilega tagatakse selle õhutihedus.
KÜ esindaja tutvus näitusel olevate soojustusmaterjalidega kaubamärkidelt Paroc, Rockwool, Technonicol, Knauf Insulation, Isover ning aurutõkkematerjalidega kaubamärkidelt Delta, Intello ja Vario. Skano tuuletõkkeplaadi osas tekkis tal küsimus, kas nende projektis oleks selle kasutamine mõeldav. Kinnitasime talle, et see on sobiv toode, kuna konstruktsiooni katab väljast lodža betoonist piire ja ülevalt on tuuletõkkeplaat kaitstud akna veeplekiga.

Eramu terrassile varikatust lisada soovinud omanik otsis selleks sobivat materjali, mis oleks kerge ja valgust läbilaskev. Talle hakkas silma Proplastiku stendil olev Makrolon ning ta palus rohkem infot materjali kohta. Andsime ülevaate materjali põhiomadustest ning täpsema tehnilise info soovitasime vaadata Proplastiku kodulehelt. Kinnitasime, et Makroloni on terrassikatetena Eestis juba mitmeid aastaid edukalt kasutatud. Lisaks tutvustasime kliendile ka valgusplaate Easyplast, Ondex, Sollux, mida pakub FIE Jaak Teras ja mis samuti eramute varikatuste ehitamiseks sobivad.

Olime abiks TTK üliõpilasele tema lõputöös, mille teemaks oli vana palkmaja lisasoojustamine väljastpoolt ja selle katmine uue fassaadiga. Fassaadi materjalina soovis juhendaja näha püstvoodrilauda. Andsime üliõpilasele soojustusmaterjalide tootjate poolsed juhised palkmaja lisasoojustamiseks kaubamärkidelt Paroc, Rockwool, Isover. Juhendid vertikaalse puitfassaadi projekteerimiseks ja paigalduseks soovitasime üliõpilasel võtta Puuinfo kodulehelt. Erinevaid välisvoodriprofiile tutvustasime üliõpilasele Puidukoda OÜ stendil.

Lisaks ülalmainituile teemad mille kohta infot küsiti:
Nõuded hüdroisolatsiooni paigaldusele ja plaatimistööde kvaliteedile, kamina korstna tuleohutusnõuetele vastav isoleerimine puitvahelaes ja selleks sobivad tooted, juhis betoonist basseini veepidavuse katsetamiseks, nõuded põranda- ja ukseliistude paigalduse kvaliteedile, katsetamise juhis põranda alla paigaldatud kanalisatsioonitorustikule, kamina viimistlemiseks sobivad tooted, trepikoja vanade betoonist treppide remont ja selleks sobivad parandussegud, kasvuhoone ehitus krundile kergetest materjalidest ja valik selleks sobivatest toodetest, paisuvad vaiad ebastabiilses pinnases (Arcus Projekt), eramu plekk-katuse projekteerimine ja nõuded katuse turvatoodetele, juhis vee- ja kanalisatsiooniseadmete paigalduseks, sobiva aluskatte tüüp külma pööningu kohale profiilplekk-katuse katte paigaldusel, akustikanõuetele vastava kergvaheseina ehitus, kergliiklustee projekteerimine.

Kaubamärgid lisaks ülalmainituile mille kohta huvi tunti:
Eskaro, Vivacolor, Riia Lakid,  Knauf, Gyproc, Marmoroc, Geberit, ACO, MEA, Mathiasstone, Isotex, Toimex,  Stonerex,  wedi, Tycroc, Omatalo, Vivix, Aquapanel, Fermacell, Bauroc, Fibo, Soudal, Tremco illbruck, RUUKKI, Weckman, Eternit, Cedral, Silikaat, Fibo, Estplast, Ardex.

Ehituskeskuse seminarid mais:
10.05 Ehitusseadustikust tulenevad ja 2018. a. rakenduvad nõuded ehitusspetsialistidele. Vaidluste lahendamine ja kavandatud uuendused
17.05 Muinsuskaitseseaduse muudatustest. Restaureerimistööde rõõmud ja mured Aruküla mõisas (väljasõiduseminar)
22.05 Saint-Gobain seminaripäev Tallinnas Filmimuuseumis (tasuta seminar)
23.05 Prantsuse kontserni RENOLIT ONDEX termoplastist toodete kasutamine erinevates ehitusvaldkondades (tasuta seminar)

 

Ehituskeskuse veebruari kokkuvõte 2018

Veebruaris registreeriti Ehituskeskuses 431 külastajat, neist

• 96 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
• 184 ehitusfirmade esindajat,
• 73 individuaalehitajat ja korteri- elamuühistute esindajat,
• 37 ehitusõppurit,
• 41 muud huvilist.

Ehituskeskuse püsinäitusega liitusid kaks ettevõtet Tilts Eesti Filiaal OÜ ja Puidukoda OÜ.

Tilts ettevõte on kogu Baltikumis ja loode Venemaal tuntud sildade, viaduktide ja muude rajatiste projekteerijana ja ehitajana nii sõidu- kui ka raudteedel. Kataloogid firma poolt pakutavatest teenustest ja referentsidest leiab nüüdsest ka Ehituskeskusest.
Puidukoda OÜ höövlitööstus asukohaga Karksis on Prantsuse kapitalil põhinev ettevõte, mis toodab ja turustab kõrgema lisandväärtusega höövelmaterjali (kuusk, mänd ja siberi lehis). Puidukoda OÜ stendil näeb põnevaid erinevalt viimistletud välis- ja sisevoodrilaudu ning   põranda- ja terrassilaudu.

Oma stendi uuendas Purso Oy vahetades välja sissepoole avanevad alumiiniumist aknad soojapidavamatega LK90 ECO sarjast, mille soojapidavuse näitajad Uw=0,66 W/m2K. Samuti pandi stendile välja alumiiniumist rõduuks sarjast LK90H, mille soojapidavus on Uw=0,90 W/m2K.

Veebruaris korraldasime Ehituskeskuses kaks koolitusseminari, millest esimene käsitles lähtuvalt Ehitusseadustikust praegu aktuaalset teemat 2018 a. rakenduvatest nõuetest ehitusspetsialistidele. Teine seminar oli muudatustest Betooniühingu juhendis BÜ2 ja talvisest betoneerimisest lähtuvalt Betooniühingu juhendist BÜ6. Sama seminari raames külastati ka Tallinna Lennujaama parkimismaja ehitusobjekti, kus tutvuti betoonitöödega. Mõlema seminari vastu oli huvi suur. Betooniseminaril osales 175 kuulajat. Veebruaris toimunud seminaridest võtsid osa ka paljud ehitusspetsialistid Ida-Virumaalt, kes enne siin ei olnud käinud. Neile pakkus suurt huvi ehitusnäitus, millega nad põhjalikult tutvusid.

Olime abiks projekteerijale, kes otsis infot seoses ühe Nõmmel asuva eramu laiendamise projektiga. Teda huvitas kiviprofiiliga plekk-katus, kuna kliendi soov oli saada laiendusele katus, mis ühtiks visuaalselt vanema osaga. Projekteerija tutvus meie näituse eksponentide stendidega Weckman ja Ruukki. Viimase stendilt leidis ta endale juhendi kiviprofiilide paigalduseks, mis aitasid teda ka katuse projekteerimisel.
Eramu omanik, kes kavatses oma maja väljastpoolt lisasoojustada, tundis huvi, kui palju peavad kivivilla plaadid mõõdus olema suuremad roovituse vahele jäävast vahest. Kuna kliendil oli varutud teatud kogus Paroc villa, siis lähtuvalt nende soovitusest ütlesime, et plaatide mõõtmed peavad olema 2-5mm suuremad karkassi vahele jäävast mõõdust.
Fassaadimaterjalina kavatses klient kasutada saetud lauda. Sellega seoses tundis ta huvi, kuidas toimub vertikaalse fassaadilaua paigaldus, millele vastuse leidsime RT puitfassaadide juhendkaardist ja Puuinfo soovituslikest juhenditest. Fassaadivärvi puhul puudus omanikul eelistus, kas kasutada vesialuselist värvi või lahusepõhist õlivärvi. Seetõttu andsime talle teemaga tutvumiseks meie stendidelt vastavad toodete infolehed kaubamärkidelt Eskaro, Vivacolor ja Riia Lakid.
Viimsi korterelamu rekonstrueerimise käigus oli ehitaja rõdu põrandad katnud laudadega, et rõduuksest oleks mugavam välja astuda. Seejuures oli rõdu piirdekõrgus jäänud muutmata ja ehitaja ei soovinud seda ka teha. Ehitaja poolt kaasatud ehitusekspert soovis täpsustada ohutuspiirde kõrgusele esitatavaid nõudeid. Seda teemat käsitlev RT kartoteegis leiduv juhend ütleb selgelt, et sõltumata kukkumiskõrgusest on minimaalne terrassi- ja rõdupiirde kogukõrgus korterelamutes 1000mm. Peale rõdude laudkattega katmist jäi nende piirdekõrguseks 800mm, mis selgesti jäi alla ohutuse miinimumnõutele.
Murastes endale majakarbi ostnud ja selle lõpuni ehitanud noor pere, avastas mõne aja möödudes, et välisseina tekkis hallitus. Nende poolt palgatud ehitusekspert lasi seina avada, kus selgus, et välisseinas puudus seestpool aurutõkkekile. Puitkarkassist majakarp oli soojustatud mineraalvillaga ning väljastpoolt jäigastatud OSB plaadiga. Fassaad laoti hiljem tellisest. Kuna OSB plaat praktiliselt ei lase auru läbi, tekkiski hallitusele arenemiseks sobiv keskkond. Majakarbi ehitanud firma kaevati kohtusse. Kohtunikule ekspertiisiakti koostanud ehitusekspert käis Ehituskeskuses, et tutvuda ehitusfüüsikast lähtuvalt puitkarkassist seinakonstruktsiooni juhenditega.
Selle teemaga seoses avastas ta Ehituskeskuse näituselt enda jaoks uued aurutõkke materjalid kaubamärkidelt Intello ja Vario, mille infolehed ta põhjalikumaks tutvumiseks kaasa võttis.

 

Kärdlasse endale eramut ehitada plaaniv klient otsis infot, kuidas teha õigesti vundamendi hüdroisolatsioon ja soojustamine ning millised oleksid selleks sobivad materjalid. Andsime ülevaate selleks sobivatest toodetest kaubamärkidelt Finnfoam, Styrofoam ning Estplast. Samuti pakkus talle huvi Lektar Eesti stendil olev vundamendi ja sokli hüdroisolatsiooni lahendus.
Lasnamäel 70. aastatel ehitatud paneelmaja KÜ juhatuse liiga soovis infot, kuidas saaks trepikojas vanu betoonist trepiastmeid renoveerida, millesse olid tekkinud augud ja kohati tükid ära tulnud. Soovitasime kasutada selleks otstarbeks meie eksponentide tootevalikus leiduvaid parandussegusid kaubamärkidelt Mira, weber ja Ardex.

Veel mõned teemad mille vastu huvi tunti:
Juhendid puidust terrassi ehitamiseks eramule, juhendid sauna projekteerimiseks, sobivad küttekaablid talviseks betoneerimiseks ja kuidas teha betooni järelhooldust, eramu kergvaheseina ehitamine lähtuvalt akustika nõuetest, korterelamus vana vannitoa renoveerimine koos põrandakütte paigaldusega, meie turul pakutavad fassaadisüsteemid ja kaasaegsed soojustusmaterjalid (Kalamaja korteriühistute esindajate külastus ICC Eesti MTÜ raames).

Ülalmainituile veel kaubamärgid, mille vastu enim huvi tunti:
Eternit, Marmoroc, Stonerex, Vivix, Cedral, Eskaro, Vivacolor, Gyproc, Knauf, Knauf Insulation, Makrolon, VELUX, Fakro, Protan, Isoplaat, Technonicol, Toimex, Mathiostone, Danfoss, Devi, Soudal, Fermacell, Aluthermo, Triso, Delta, Paroc, Isover, Rockwool, Purso, Tremco illbruck

Ehituskeskuse seminarid märtsis:
7.03 HAURATON sademevee äravoolusüsteemid tsiviil- ja maastikuehituses ning spordirajatistel. Tasuta seminar
8.03 Kaldkatuse päev
15.03 25 aastat ehitusinfo teenistuses. Seminar korraldatakse
ET Infokeskuse AS 25 tegevusaasta raames.
20.03 ROCKWOOL tuleohutustarindid ja DuPont Tyvek hoonete ilmastikukindlad lahendused. Tasuta seminar
20.03 ROCKWOOL tuleohutustarindid ja DuPont Tyvek hoonete ilmastikukindlad lahendused. Tasuta seminar
22.03 Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri koht tänapäevas – uued väljakutsed ning kuidas nendega toime tulla.
27.03 Tänapäevased KVJ süsteemid, nende mõju energiatarbimisele ja liginullenergiahoonete nõuete täitmisele.

 

ETF kartoteegi uued juhendid

ETF kartoteeki on lisandunud 2017. aastal uued juhendkaardid:

RT 21-11266-et Termotöödeldud puit. 6lk
RT 21-11287-et Immutatud puitmaterjal. 4lk
RT 21-11288-et Puitmaterjal saetud ja hööveldatud. 27lk
RT 21-11289-et Puitmaterjal. Järeltöödeldud tooted. 7lk
RT 75-11263-et Valgustustehnika. Põhimuutujad ja mõisted. 6lk
RT 85-11253-et Katuse kalded, katte valik. 3lk
RT 88-11279-et Liftiruumid. 16 lk
RT 94-11254-et Suurköögid. 20lk
RT 91-11250-et Hügieen siseruumides. Ruumi projekteerimine. 10lk
RT 91-11257-et Sauna ruumide projekteerimine. 15lk
RT 91-11258-et Sauna tarindid ja lava. 12lk
RT 91-11260-et Sauna ventilatsioon, küte, valgustus ja elektripaigaldised. 8lk

ETF eestikeelsete juhendkaartide nimekiri: ETF eestikeelsed kaardid 1.01.2018

Tootekaartidest lisandus kartoteeki ACO Nordic OÜ-lt RT X52-00072 Hygiene first-hügieeniline drenaažilahendus RT X52-00072 (703.46 KB)

Ehituskeskuse jaanuari 2018 kokkuvõte

Jaanuaris registreeriti Ehituskeskuses 589 külastajat, neist

  • 134 arhitekti, inseneri-projekteerijat,
  • 257 ehitusfirmade esindajat,
  • 76 individuaalehitajat, korteri-ja elamuühistute esindajat,
  • 54 ehitusõppurit,
  • 68 muud huvilist.

 

Korraldasime kolm Ehituskeskuse koolitusseminari, nendest ühe koostöös Eesti Fassaadi- ja Katusemeistrite Liiduga. Seminaride kuulajate arv osutus sedavõrd suureks, mistõttu viisime kaks viimast seminari läbi esimese korruse suures auditooriumis.

Ehituskeskuse püsinäitusega liitus tuntud Läti värvide ja lakkide tootja Riia Lakid OÜ, pannes välja stendi oma toodete valikusse kuuluvatest värvidest, lakkidest, lahustitest ja vahadest. Eraldi dekoratiivvärvide ja pahtlite stend koos näidistega pakub võimalust huvilisel valida soovitava pinnatehnika tööks juhendi audiovisuaalsest kataloogist.

Uus tööaasta algas eriti töiselt seminaride valdkonnas, mida esimestel päevadel toetasid külastajate tehnilised küsimused.
Fingal OÜ projekteerija otsis oma tulevasele saunale juhendmaterjale. ETF kartoteeki eelmisel aastal lisandunud 3 juhendit olid täpselt sobivad ehituslahenduste leidmiseks. Lisaks andsime talle ülevaate meil näitusel leiduvatest märgade ruumide ehitamisel kasutatavatest ehitusplaatidest, kaubamärkidelt wedi, Tycroc ja Fermacell. Projekteerija võttis weber ja mira stendidelt kaasa märgruumide ehitamise juhendid, kavatsusega anda need sauna ehitajale.
Põltsamaal töötav projekteerija, kes külastas meie seminare, ütles et tal on hetkel Päästeametis kolme projekti osas vaja leida kinnitamiseks lahendused. Nähes näitusel Promat stendi ja tutvudes selle tuleohutuse tootekataloogiga, soovis ta rohkem infot materjalist. Soovitasime tal võtta ühendust Leedus asuva Promat toodete müügiesindajaga, kes kliente ka tehnilistes küsimustes nõustab.
Tallinnas katusekorterit üüriv pere käis oma murega Ehituskeskuses. Nad panid tähele, et katuseakna tuulutusklapi alla tekkis põrandale väike loik. Tegemist oli VELUX katuseaknaga, mille tuulutusklapp avaneb ülevalt aknakäepidemega. Pere pidas paremaks akent talvel mitte avada ja tuulutada tuba tuulutusklapi kaudu. Pereisa lisas, et aknakäepide oli ka ühest otsast natuke lõtv. Ütlesime, et parem oleks siiski akent tavapäraselt kasutada ning selle ümber kogunenud lumi ja jää puhastada. Kui seda ei tee, siis koguneb akna umber jää, mis perioodiliselt sulab ning vähese kasutamisega aken ja klapp ei sulgu enam tihedalt ning vesi võib niimoodi sisse pääseda. Soovitasime üürile andjat teavitada aknakäepideme probleemist, kuna selle saavad VELUX esindajad vajadusel välja vahetada. Aegajalt vajabki katuseaken spetsialisti poolset hooldust, mida omanik oma akendele arvatavasti polnud teinud.
Olime abiks eraisikule eramu murukatuste juhenditega, kes oli ise interneti kaudu püüdnud end teemaga kurssi viia. Näitusel hakkas talle silma Lektar Eesti OÜ stendil olev pööratud katus, kus horisontaalse dreenimise lahendusel on kasutatud Delta Terraxx toodet.Teda huvitas lisaks katuse tehnilise konstruktsiooni küsimustele ka murukatusele sobiv taimestik. Internetist oligi ta leidnud murumati, mida kasutatakse pööratud katustel, mille päritolumaaks oli aga Holland. Olles vastutustundlik, ei soovinud ta võõrliigi taimestikku siia tuua, kuna see võib hakata meie looduses hiljem domineerima. Üks RT juhend käsitlebki sobivate taimede kasutamist murukatustel, millest klient vajaliku info leidis.
Pärnust pärit arhitekt, tulles planeerijate aastapäeva ürituse järgselt Ehituskeskusesse, tundis huvi tuleohutuse küsimuste vastu puitmajade projekteerimisel. Pakkusime käsiraamatut “Tuleohutud puitmajad”, mida hiljuti meie tuleohutuse seminaril soovitas kõigile ka lektor Rait Pukk. Tutvudes näitusega hakkas talle silma Easy Drain seinanišidega stend, mille kohta ta meilt lisainfot küsis, kuna ta tegevat koostööd ühe sisearhitektiga ning stendil olevad tooted tundusid arhitetkile huvitavad. Ütlesime, et tegemist on Hollandi firmaga, kes on tuntud duširennide tootja ning on lisanud oma tootevalikusse ka põnevad seinanišid. Need on valmistatud kavaliteetsest roostevabast terasest, lihtsasti paigaldatavad ning uus sari on ka plaaditav.
Lisainfo saamiseks soovitasime tutvuda Renniekspert OÜ kodulehega, kust leiab Easy Drain kaubamärgi all pakutavad tooted koos muu tehnilise infoga.

 

Ülalmainitutele veel teemad, mille vastu meie külastajad huvi tundsid:
Katuse turvavarustus ja selle nõuetekohane paigaldus, kvaliteedi küsimused EPS soojustuse paigaldamisel ja õhekrohvimisel (kinnitustüüblid paistavad krohvi alt päevavalguses), juhend Fibo moodulkorstna ehitamiseks, juhend betoonpõranda projekteerimiseks ja selle deformatsioonivuugid, soojustus- ja tuuletõkkematerjalide valik puitmaja renoveerimisel, koolivõimla tsoonelastse puitpõranda konstruktsiooni lahendus, maaküttel toimiv nõuetekohase vesipõrandakütte paigaldus eramusse, juhendid bürooruumide ruumiprojekti projekteerimiseks, tuulduva fassaadi materjalide valik uuele eramule, juhendid Pärnu maakonda laoruumi projekteerimiseks ja sobivate materjalide valik.

Kaubamärgid lisaks eespool mainituile, mille vastu enim huvi tunti:
Knauf Insulation, Paroc, Isover, Rockwool, Finnfoam, Technonicol, Estplast, RUUKKI, Weckman, Danfoss, Eskaro, Tikkurila, Skano Isoplaat, Silikaat, Vivix, Stonerex, Marmoroc, Isotex, Cedral, Soudal, Tremco, Knauf, Gyproc, Steico, Ardex, VELUX, Fakro, Triso, Aluthermo, Izopanel, Solitex

Ehituskeskuse seminarid veebruaris:
15.02. Ehitusseadustikust tulenevad ja 2018.a. rakenduvad nõuded ehitusspetsialistidele.

27.02 BETOONIPÄEV EHITUSKESKUSES. BÜ2 muudatused. Talvine betoneerimine lähtudes BÜ6-st ja vaadeldes Tallinna Lennujaama parkimismaja betoonitöid.

Ehituskeskusel uus koduleht

Ehituskeskusel valmis detsembris uus koduleht. Tegemist on kolmanda täielikult uuenenud versiooniga. Endiselt saab registreeruda Ehituskeskuse seminaridele, seminaride arhivist leiate toimunud ürituste päevakavad koos TP-de infoga. Kuigi oleme koolitusi ja seminare korraldanud juba üle 20-ne aasta, leiate arhiiviinfo alates 2012. aastast .

Eesti-ja võõrkeelne kirjandus on liigitatud eraldi ning teemade kaupa. Eestikeelse kirjanduse allosas on nüüd kõik kehtivad ETF-juhendkaardid.  Uuendusena saab raamatuid ja ETF-juhendkaarte osta ka e-poe kaudu.

Ehitusnäituse allosas on meie heade  koostööpartnerite peamised kontaktid ja tooteinfo.

Kasulikku allosasse saame edaspidi lisada erinevat ehitusalast teavet ja luua uusi allosasid. Seetõttu on meie kodulehe kasutajate ettepanekud vajaliku info koondamiseks ühte kohta alati oodatud.

Ehituskeskuse detsembri ja 2017. aasta kokkuvõte

2017. aastal külastas Ehituskeskust 5422 inimest, neist
1323 arhitekte, insenere-projekteerijaid,
2204 ehitusfirmade esindajaid,
989 individuaalehitajaid, korteri- ja elamuühistute esindajaid,
402 ehitusõppureid,
504 muid huvilisi.

Detsembris korraldasime korterelamute tervikrekonstrueerimise seminari ning ETF Net veebikartoteegi kasutajakoolituse. 2017. aastal korraldasime 31 Ehituskeskuse seminari, neist 26 andsid ehitusspetsialistidele kokku Eesti Ehitusinseneride Liidu 109 täiendõppe punkti.

Ehituskeskust külastasid detsembris KÜ esindajad kelle maja parajasti renoveeriti Kredex projekti raames. Neid huvitas akende paigalduse kvaliteet, kuna maja 120 korteri aknad pidid kõik minema vahetusse. Näitasime akende paigaldamise RT juhendit ning tutvustasime meie eksponentide Soudal, Tremco Illbruck ja Rockwool kaasaegseid lahendusi energiatõhusaks akende paigaldamiseks. KÜ esindajad võtsid nende infomaterjalid stendidelt kaasa ja lubasid ehitajalt uurida, kas ka nende maja akende paigaldamisel energiatõhususe küsimusega arvestatakse.
Kuna kortermajas oli plaanis uuendada kogu küttesüsteem koos radiaatorite vahetusega, siis tutvusid KÜ juhatuse liikmed ka Danfoss stendil leiduva infoga tasakaalustusventiilidest ning soojust reguleerivatest termostaatidest.
Meie poole pöördus maalritöid teostava firma esindaja. Objektil, kus asjad olid läinud käest ära, püüti neile anda pahteldamiseks ja maalritöödeks ruumid, kus pinnad vajasid eelnevalt laustasandamist, kohati mõõdeti ebatasasusteks üle 1,2 cm. Tööde teostamiseks toimetati maalritele alus Vetonit viimistluspahtli kottidega.
Näitasime maalrite brigadirile Maalritööde RYL 2012 seinte ja lagede pahteldamise alusele esitatavaid tasasuse nõudeid, kus klass 2 järgi sõltuvalt aluse liigist on nõudeks +/- 5mm ulatudes müüritise puhul +/- 6 millimeetrini. Soovitasime maalrite esindajal viidata vaidluses tööandjaga nendele nõuetele ning nõuda laustasandamise eest selleks sobivat tasandussegu ja tehtava lisatöö tasustamist.
Arhitekti poolt Bauroc plokkidest projekteeritud kolmekordsesse eramusse oli ettenähtud 30cm paksune plaatvundament, mis pidi teostatama teraskiudbetoonist, et vältida töömahukat ja aeganõudvat sarruste paigaldamist. Projekteerija otsis meilt sellekohast projekteerimise juhendit. Ta soovis olla kindel vundamendi koormuse kandevõimes kohtades, kuhu pidid tulema kandvad seinad. Leidsime talle aastast 2011 BY 56 juhendi teraskiudbetoonkonstruktsioonide projekteerimiseks. Kuna arhitekt oli majale näinud ette tavapärasest suuremad aknad, siis projekteerija plaanis aknaava sillused valada betoonist kohapeal. Soovitasime tal vaadata ka Bauroc AS kodulehelt tehnilist infot nende toodetavate silluste kohta ning vajadusel küsida infot BAUROC tehnilise nõustaja käest.

Ühe töös oleva projekti raames ostis Ehituskeskusest endale RT juhendmaterjale volitatud sisearhitekt Eva Masso. Tutvudes meie näitusel olevate toodetega hakkasid talle silma ACO, Geberit ja Easy Drain stendidel olevad tooted. Kaubamärgid ACO ja Geberit olid talle endisest juba tuttavad, Easy Drain seinanišid olid aga uudiseks, kuna ta arvas teadvat, et taolisi asju pakub vaid üks Itaalias asuv firma. Selgitasime, et Renniekspert OÜ kodulehelt leiab kogu info Easy Drain toodetest ning ettevõte ongi nende ametlik maaletooja.

Veel mõned teemad mille vastu meie külastajad huvi tundsid:
Kergvaheseina akustika nõuded ja nende tagamine ehituses, valtsplekist katuse projekteerimine (neelude kohad), katusealuse ruumi soojustamine ja korrektne aurutõkke paigaldus ning läbiviikude tihendamine, märja ruumi ehitus puitelamusse ning selleks sobivad materjalid, lastepäevakodu projekteerimine ja sinna nõuetekohase mööbli komplekteerimine, juhendid laohoone projekteerimiseks, elamute uusarendusse lastemänguväljaku projekteerimine, hügieeninõuetele vastavad uksed haiglaruumidesse ja sealsetele pinnakattematerjalidele esitatavad nõuded, elutoa kujundamine struktuurvärvidega, puhasvuugiga laotud tellismüür ja selle kvaliteet, eramu vundamendi ja sokli hüdroisolatsiooni renoveerimine ja selleks sobivad tooted, võimalused korterelamus põranda sammumüra parandamiseks, tuulduva fassaadi paigalduse kvaliteet, nõuded rõdupiirete ohutusele.

Lisaks ülalmainituile kaubamärgid mille vastu külastajad detsembris enim huvi tundsid:
Mathiostone, Fermacell, Isoplaat, Intello, Tikkurila, Sadolin, Eskaro, Marmoroc, Knauf, Knauf Insulation, StoneREX, VELUX, Fakro, Cedral, Makrolon, Gyproc, Paroc, Rockwool, Technonicol, Isover, DEVI, Izopanel, RUUKKI, Aluthermo, Triso, Vivix, wedi, Tycroc, Mea, Estplast, Fibo, Silikaat, Delta, Isoplaat, Mira, Ardex

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2017 aasta erakorraliselt vihmane sügis tingis tavapärasest rohkem küsimusi ebapiisavast majade soklite ja vundamentide hüdroisolatsioonist, kuna vee hulk, mis pinnasesse sattus oli viimase 50 aasta suurim.
Endiselt on palju probleeme ehituskvaliteediga, mille põhjuseks on kvaliteetse tööjõu nappus, ehitustehnoloogilised vead ning soov ehitada võimalikult odavalt.

Ehituskeskuse seminariaasta algab 18. jaanuaril:
18.01 Tehnilised probleemid lamekatuste ehituses. Uudsed konstruktsioonid ja materjalid nende lahenduseks.
23.01 Uue standardi EVS 932 Ehitusprojekt kasutusvõimalused (kava täpsustamisel).
30.01 Olulisemad muudatused ehituslikes tuleohutusnõuetes.