Pühapäev - 19 - 11 - 2017Pühapäev - 19 - 11 - 2017
Avaleht > Avaleht >    Prindi leht   
Eesti English Suomi
ehituskeskus.ee
›› Uudised
›› Ehituskeskus
›› SEMINARID
›› Ehitusalane kirjandus
›› ETF NET veebikartoteek
›› Kataloog
›› Kasulikku
›› Messikalender
›› Teenused
›› Postitusnimekiri
›› Pildigaleriid
›› Lehekülje sisukord
Otsi

Kasutajanimi:
Parool:
Log-in
Avaleht

Ehituskeskuse järgmised seminarid:

21. nov. Kaldkatuste ehitamine - kinnitusvahendid, keskkonnaklassid, ohutustooted, järelevalve ja dokumentatsioon. Tunnistus 3,6 TP-ga

22. nov. KEN klastri infoseminar “Hoonete sisekliima”. Tasuta seminar.

30. nov. PUITKONSTRUKTSIOONIDE DIMENSIONEERIMINE ja ARVUTUSSKEEMID. Tunnistus 5,9 TP-ga

 5. dets. KORTERELAMUTE TERVIKREKONSTRUEERIMINE.Tunnistus 6,5 TP-ga

Vaata kava

 
Reedel 24. novembril toimub ARDEX-i märgruumide ehitamise tasuta õppepäev Tallinnas.

Kursuse programm:

·        Hommikukohvi ja kohtumine

·        Vee keemiline sidumine tsemendiga. Kiirkõvenev betoon

·        Aluspindade hindamine märgruumides

·        Aluspindade tasandamine

·        Hüdroisolatsiooni paigaldamise juhised ja eeskirjad

·        Lõuna

·        Hüdroisolatsiooni valikupõhimõtted, teooria ja teostamine

·        Põranda ja seina plaatimine

·        Vett hülgav vuugisegu

·        Kokkuvõte ja tagasiside

Tutvustatakse antud teemat puudutavaid juhiseid ja eeskirju. Lähemalt vaadeldakse märgruumide detailide nagu näiteks läbiviikude ja põrandatrappide ühendusi.  
Koolitus on heaks kiidetud Soome ehitajate sertifitseerimise (VTT) täiendkoolitusena.
Asukoht: Mustamäel Vinkli tn. 4

Algus: kell 8. 45

Veenduge vabade kohtade olemasolus
tel +372 5 918 1445 või
mart.sildam@ardex.ee

 

Ilmus uus Eesti Betooniühingu juhend BÜ2 2017 Betoon ja raudbetoon. Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine.


Uuenenud 
juhend käsitleb paigalvalatavate ja monteeritavate r/b konstruktsioonide ning hoonete ja rajatiste raudbetoonelementide valmistamisel kasutatava betooni tehnoloogiat, selles antakse ülevaade r/b konstruktsioonide ehitamise tehnoloogilistest alustest, samuti

kvaliteedikontrollsüsteemide rakendamisest raudbetoontarindite püstitamise erinevates tehnoloogilistes etappides.

Raamatu maht 119 lk, formaat A4
Hind 30.00 EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

Loe edasi

 

Uus raamat SIHTVÄÄRTUSE KAVANDAMINE

Tegemist on esimene eesti keelde tõlgitud timmitud ehituse filosoofiat käsitleva raamatuga, mis on sobiv  materjal timmitud mõtlemise õpetamiseks ülikoolides ning tutvustamiseks ehitusvaldkonna spetsialistidele.

Sihtväärtuse kavandamine (Target Value Design) on ehitusprojekti eesmärkide püstitamise protsess ning projekteerimise ja ehitamise juhtimine nende eesmärkideni. Loomulikult on selle juures oluline projekti meeskonna liikmete koostöö, koos õppimine ja koos arenemine.

Raamatu pdf (47 lk) on tasuta allalaetav siin.
Alates 10. okt. soovi korral ka paberraamatuna (a` 10.- eur).
Lisainfo: Ehituskeskus 660 4555

 
Ehituskeskuse oktoobrikuu kokkuvõte 2017 

Eesti Ehituskeskuse püsinäitusel registreeriti  oktoobris 628 külastajat. Nendest arhitekte, insenere-projekteerijaid 136

ehitusfirmade esindajaid 241

individuaalehitajaid, korteri- ja elamuühistu esindajaid 103

ehitusõppureid 61

muid huvilisi 87

 

 

 
Loe lähemalt

ETF kartoteegi uued juhendid:

ETF kartoteeki lisandusid viimasel poolaastal uued juhendkaardid:
RT 21-11266-et Termotöödeldud puit. 6lk
RT 75-11263-et Valgustustehnika. Põhimuutujad ja mõisted. 6lk
RT 85-11253-et Katuse kalded, katte valik. 3lk
RT 94-11254-et Suurköögid. 20lk
RT 91-11250-et Hügieen siseruumides. Ruumi projekteerimine. 10lk
RT 91-11257-et Sauna ruumide projekteerimine. 15lk
RT 91-11258-et Sauna tarindid ja lava. 12lk
RT 91-11260-et Sauna ventilatsioon, küte, valgustus ja elektripaigaldised. 8lk

ETF eestikeelsed juhendkaardid oktoober 2017
 ETF eestikeelsed kaardid 2017 (34.33 KB)

Tootekaartidest lisandus kartoteeki ACO Nordic OÜ-lt
RT X52-00072 Hygiene first-hügieeniline drenaazhilahendus
 RT X52-00072 (703.46 KB)

 

Uus raamat "Tuulduvad fassaadid"

Tuulduva fassaaditarindi pikaajalise vastupidavuse saavutamine on tarindi projekteerimise oluline osa.
Materjalide paljusus esitab tarindi projekteerimisele omad väljakutsed, mistõttu osutus vajalikuks koguda info erinevate tuulduvate fassaadide kohta ühte projekteerimis- ja teostusjuhisesse.
Väljaanne on mõeldud kõigile ehitushanke osapooltele, nagu arhitektid, ehituskonstruktorid, materjalitootjad, töövõtjad ning lisaks kinnisvaraomanikud. Tähelepanuväärne roll on raamatus tarindi projekteerimisel ning tarindi detaile kirjeldavatel näidetel. Lisatud palju illustreerivaid värvifotosid ja jooniseid.

Raamatu maht 121 lk.

Hind 35.00 EUR

Raamatu tellimused palume saata
ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

Loe edasi

 

Käsiraamat "Planning and design handbook on precast building structures"

Käesolev raamat on fib (International Federation for Structural Concrete) komisjoni number 6 – Prefabrication – töörühma 6.12 poolt koostatud käsiraamat elementehituse projekteerimise põhimõtete selgitamiseks ja elementehituse võimaluste tutvustuseks. Käsiraamatu esmatrükk (ilmus 1994), on käesolevas väljaandes saanud mitte üksnes graafika värskenduse, vaid lisaks on tehnilistesse materjalidesse sisse viidud täiendused viimase 20 aasta jooksul normides toimunud muutuste, uute tehnoloogiliste võimaluste ja tehniliste lahenduste osas. Toimunud muutust iseloomustab kaudselt seegi, et esmatrüki 139 leheküljest on 2014. aasta väljaandes saanud 299.
Raamatu on koostanud töörühm, mis koosneb nii ülikoolide õppejõududest kui praktikutest inseneridest maailma eri paigust, andes nii hea läbilõike eri maade tüüpilistest lahendustest ja lahenduse põhimõtete alustest.
Kõvad kaaned, formaat A4.

Hind: 70.- EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

Loe edasi

 
Ilmus uus soomekeelne InfraRYL käsiraamat Päällys- ja pintarakenteet
Raamat käsitleb infraehituse katte- ja pinnasetarindeid. Raamatu maht 272lk.

loe edasi
 

Käsiraamat Eesti talurahvaarhitektuur

Alates suvest on müügil traditsioonilisi taluehitisi käsitlev raamat Eesti talurahvaarhitektuur. Rikkalikult jooniseid, ehitusdetaile ja fotosid. Karl Tihase 1974.a. originaali uus versioon ilmus juba mõne aasta eest, kuid pole Ehituskeskuses varem saadaval olnud.
Maht 388 lk
Hind : 25.00
     Loe edasi

 

Uus raamat „Termograafia ehituses“

Termograafiat võib kasutada ühe uurimismeetodina nii uusehituse kvaliteedijärelevalve kui ka vanade hoonete seisukorrauuringute tegemisel. Raamat on mõeldud juhendiks eeskätt elu-, äri- ja büroohoonete termograafia tegemisel, terrmofotode tõlgendamisel ja tööde tellimisel.

Maht 140 lk, rikkalik valik termofotosid.
Hind: 40.00 EUR
Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.
      Loe edasi

 

Veebruaris lisandusid ETF Net kartoteeki kaks ACO Nordic OÜ tootekaarti.

RT X52-00070 ACO vannitoalahendused  RT X52-00070 (812.36 KB)
RT X52 00071 ACO sadeveerennid, kuivendussüsteemid  RT 52-00071 (768.59 KB)

 

Uus raamat Ligipääsetav hoone ja keskkond. Projekteerimisjuhis 

Väljaanne on heaks abivahendiks ligipääsetavate ja turvaliste ehitiste ja keskkondade projekteerimiseks ning ehitamiseks. Juhendi projekteerimis- ja mõõtmete arvutusjuhised sobivad nii ühiskondlikele hoonetele kui ka eramutele. Juhend sobib käsiraamatuks projekteerijatele, ehituse tellijatele, peatöövõtjatele, ehitajatele ja ametnikele. Samuti sobib raamat ehitus-ja sisustusprojekteerimise õpikuks.

Maht 87 lk.
Hind: 30.00 EUR
Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee
Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

     Loe lähemalt

 

Uus projekteerimisjuhend "Ehitatud keskkonna ligipääsetavus nägemispuudega inimestele“

Sügisel 2016 valmis Eesti Pimedate Liidu poolt koostatud uus 53 lk projekteerimisjuhend, mis on tasuta allalaetav. Edaspidi lisanduvad ka joonised. Vt  Juhend (356.94 KB)

 

Ehituskeskuses on müügil uued kinnisvaravaldkonna käsiraamatud

Praktiliste soovituste ja nõuannetega raamatute väljaandja on Kinnisvarakool OÜ 


Uus Ehitusseadustik ja ehitamine lk. 344 lisainfo
Kinnisvaramaakleri ABC lk. 208  lisainfo
Kinnisvaraõiguse ABC lk. 264  lisainfo
Kuidas müüa kinnisvara lk. 224 lisainfo

 

Ilmus raamat „TOIMIVAD KATUSED“

Uus eestikeelne väljaanne Toimivad katused on  Soome Katuseliidu  väljaande „Toimivat katot“  kõige uuem 2013. a. versioon.
Raamatu lamedate ja kaldega katuste osas on kirjeldatud katuse tähtsamaid projekteerimisega ja ehitamisega seotud asjaolusid ning kasutatavaid kattematerjale. Arvukad sõlmede joonised ja materjalide kvaliteedinõuete tabelid hõlbustavad raamatu kasutamist.

Maht 103 lk, A4 formaat, värvitrükk
H
ind 35.- EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee 

Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.


 

 
Loe lähemalt
Uued Ehituspäevikud ja Kaetud tööde aktid 
Ehituskeskusest on nüüd saadaval uuenenud Ehituspäevikud ja Kaetud tööde aktid. Hind a` 6.40 EUR.  Loe lähemalt

Ilmus RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend

llmus uus raamat RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhendis käsitletakse termoplastist torustike ehitamist pinnasesse ja vette. Juhendit rakendatakse projekteerimisel ja ehitamisel ning ehitamisega kaasnevate dokumentide, nt töökirjelduste koostamisel.

Isevoolsete ja survetorustike kõik ehitustehnilised tööd on koondatud ühe pealkirja alla, välja arvatud veekogudesse ja hoonega seotud võrkude paigaldamisel, mida käsitletakse eraldi. Toru toimivust, ehitusprojekti, toru klassi valimist ning kontrollimist ja järelevalvet vaadeldakse samuti eraldi peatükkides.

Maht 73 lk.
Hind: 38.00 EUR
Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

   Loe lähemalt

 
ETF-Net ehitusalane veebikartoteek 

Alates 1993. aastast paberkandjal ilmunud ehitusalane ETF kartoteek  on aprillist 2010 kasutatav ka veebiversioonina.

Registreerumine ja demoversiooni kasutustunnuste tellimine: www.ehituskeskus.ee/etf 
Kartoteegi ülesehituse ja hinnakirjaga tutvumiseks vajutage allolevale lingile: Lisainfo

 
Loe lähemalt

Ilmus  RIL 107-2012 Ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend

Aprilli algul ilmus eestikeelsena RIL 107-2012 Ehitiste vee- ja niiskusekaitse juhend, mis sisaldab hüdroisolatsiooni toimimise, lahenduste ja paigaldamisega seotud soovitusi ning toodetelt ja materjalidelt oodatavaid omadusi.
Esile on tõstetud välispiirete sisepinna õhutiheduse tähtsus ning välispinna kuivamise võimaldamine. Samuti on juhistes ja soovitustes varasemast rohkem rõhutud lahenduste toimivusele ja niiskustaluvusele.

Maht 218 lk, joonised värvitrükis.

Hind: 70.00 EUR

Raamatu tellimused palume saata ehituskeskus@ehituskeskus.ee 

Postiga saatmisel lisanduvad saatekulud.

 
Loe lähemalt

Antiigiveeb
Eesti Puitmajaliit
Ehitusfoorum
Vennad Ehitus
Ehitus24
Tondi Koolituskeskus
Keskkonnatehnika
Ehitusportaal