Seminarid ja koolitused

25 AASTAT EHITUSINFO TEENISTUSES

15. märts 2018

Seminar korraldatakse ET Infokeskuse AS 25 tegevusaasta raames.

10:30 - 11:00

Registreerumine ja tervituskohv

11:00 - 11:10

Tervitussõnad. ET Infokeskus eile-täna-homme

Kea Siidirätsep, MSc, ET Infokeskuse AS

11:10 - 11:30

Ehitusinfo arengust Eestis läbi aegade

Tiit Masso, MSc, Volitatud insener, tase 8, Ehituskonsultant Tiit Masso OÜ

11:30 - 12:15

Globaalsed mõjud ehitusvaldkonnale ning tänased nõuded uuenevale ehitusinfole

Matti Rautiola, PhD, arhitekt, Rakennustietosäätiö juhatuse esimees (inglise keeles)

12:15 - 13:00

Laserskaneerimise praktilised kasutusvõimalused. Kontrollmõõdistused ehitusobjektil punktipilvega

Vaiko Veeleid, MSc, Geodeet IV, Hades Geodeesia OÜ

13:00 - 13:45

Kohvipaus tordiga

13:45 - 14:30

25 aastat timmitud ehituse filosoofiat ja tulevikusuunad

Ergo Pikas, MSc, TTÜ ja Aalto Ülikooli doktorant

14:30 - 15:00

Mõiste „Hea ehitustava“ tänane sisu. Kas konkreetne nõue või pigem viimane argument?

Erki Laimets, MSc, Volitatud insener, tase 8, OÜ Conviso, Eesti Ehitusteabe Fondi juhatuse esimees

15:00 - 15:45

Ehituse klassifikaatori loomise idee ja võimalikud koostamisalused

Pille Hamburg, MSc, TTK ehitusinstituudi lektor

15:45 - 16:15

Seminari lõpetamine, küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 15. märtsil 2018 kell 11.00-16.15  Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

  • Osavõtutasu 60 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 30 EUR.
  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,0 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud