Seminarid ja koolitused

Ehitusseadustikust tulenevad ja 2018.a. rakenduvad nõuded ehitusspetsialistidele

15. veebruar 2018
10:00 - 11:00
  1. Ehitusseadustik – asjatundlikkuse põhimõte ja isikute kohustused
  2. Kutsesüsteemi eesmärgid ja üldine ülesehitus
  3. Kvalifikatsiooninõuded ehitusalal – miks ja kuidas
  4. Kvalifikatsiooninõuetega tegevusalade loetelu (määrus nr. 61)
  5. Majandustegevuse register
  6. Küsimused ja vastused

Ivo Jaanisoo, MSc, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitustegevuse valdkonnajuht

11:00 - 12:30

Kutsesüsteemi tasemed 3. 4. 5. 6. (tööline, oskustööline, töö juht, ehitusjuht)

Kutse taotlemine ja kutse andmine
Küsimused ja vastused

Indrek Peterson, MSc, EEEL tegevdirektor

12:30 - 13:00

KOHVIPAUS

13:00 - 14:30

Ehitusinseneride ja teedeinseneride kutsesüsteemi tasemed 6. 7. 8. (insener, diplomeeritud insener, volitatud insener)

Probleemid kutsete taotlemisel
Probleemid kutsestandardite ja kutse andmise korra tõlgendamisel
Küsimused ja vastused

Tiia Ruben, MSc, EEL tegevdirektor

14:30 - 14:45

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 15. veebruaril 2018 kell 10.00-14.45 Ehituskeskuses Rävala pst 8, 2. korrus, Tallinn.

Osavõtutasu 60 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 30 EUR.

Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.

Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.

Osavõtutasu sisaldab kohvipausi ja loengumaterjale.

Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,5 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud