CCI ja Excel-tabelid

Ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem – CCI

2020.a. lõpus valmis Tallinna Tehnikaülikooli juhtimisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arendusprojekt Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi loomiseks, mis toetuks rahvusvahelistele standarditele ja võimaldaks ehitusprotsesse klassifitseerida ühtsetel alustel.

Projekti lõpptulemusena valmis klassifikatsioonisüsteem CCI (Construction Classification International) koos rahvuslike osadega (CCI-EE). Projekti lõpparuanne ja loodud klassifikaatorid on kõigile vabalt allalaetavad e-ehituse portaalis. Loodud klassifikaatorite edasiarendamine ja kasutuselevõtt eeldab jätkutegevusi ning koolitusi. Lõpparuande ja muud dokumendid leiate: www.eehitus.ee/cci-ee

Kõik CCI-EE klassifikaatorid koos eesti-inglisekeelse juhendiga on viidud Excel-tabelitesse. Algselt  2020.a. lõpus valminud Excel-tabelites on toimunud muudatusi ning viimase versiooni CCI-EE-2022.10.0.1 saab iga huviline alla laadida. Muudatuste tegemise info on kokku võetud sama faili viimasel töölehel ning iga muudatusega kaasneb ka faili nime korrigeerimine.

Viimase versiooni olulisemad muudatused vt: põhimuudatuste fail 

Lae alla CCI-EE viimane versioon 10.10.2022: CCI-EE-2022.10.0.1

Viimati toimus uuendused on täpsustatud põhimuudatuste logis. Seoses RI tabeli muutumisega on muudetud ka EE-Sissejuhatus / EN-Introduction kirjeldusi, mis pisut mõjutab ka CCI 70 lk juhendit.