Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
IMG_0011

Aikataulukirja 2008

Ratu Aikataulukirja on rakentamisen ajallisen suunnittelun tiedosto ja työkirja. Se sisältää sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen tietoa kaikilla aikataulutasoilla. Kirja on tarkoitettu työnsuunnittelijoille, työmaainsinööreille ja työnjohtajille tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen. Kirja sopii perus- ja täydennyskoulutukseen.
Kirja on jaettu yleisaikataulu-, rakentamisvaiheaikataulu- sekä tehtävä- ja viikkosuunnittelutiedostoon. Tiedostoissa on perustiedot aikataulujen suunnitteluun hankkeen eri vaiheissa, ja ne auttavat aikataulun laatijaa selvittämään muun muassa oikeat tehtävät, tehtävien väliset riippuvuudet, työryhmien koot, töiden etenemisjärjestyksen, töiden tahdistuksen ja rytmityksen. Tiedostot soveltuvat asuinkerrostalo-, rivitalo-, teollisuus- ja liikerakennusten tuotannon aikataulujen laadintaan ja tehtäväsuunnitteluun.
Uutuutena Aikataulukirja 2008:ssa on LVI- ja sähkötöiden viikko- ja tehtäväsuunnittelutason työmenekit. Työmenekit esitetään erikseen rivitalo-, asuinkerrostalo- ja toimistorakennuskohteille. Vastaavat tiedot ovat yleisaikataulu- ja rakentamisvaiheosassa. Tiedot auttavat suunnittelemaan ja ohjaamaan paremmin taloteknisiä töitä.
Työryhmien koot ja kokoonpanot on tarkastettu, ja ne vastaavat nyt paremmin tällä hetkellä työmailla toimivia työryhmiä. Samalla on tarkastettu ja päivitetty myös tahdistavien työryhmien työsisältöjä.
Kirjan lopussa on esimerkki Aikataulukirjan tietojen käytöstä 6-kerroksisen kerrostalokohteen kokonaistyömenekin laskennassa.
Hyvä aikataulusuunnittelu tuottaa toteuttamiskelpoiset, tavoitteelliset ja ohjauksen mahdollistavat aikataulut, joiden mukaan myös laatuvaatimukset voidaan täyttää.
Kirjan tiedot perustuvat Ratu-ohjekortteihin, joissa on yksityiskohtaisempaa tietoa. Ratu-kortiston tietojen käyttö työmaalla on Aikataulukirjan avulla helpompaa. Ratu-tiedon kokoamiseen osallistuu vuosittain useita kymmeniä rakennusyrityksiä ja työmaita kautta maan.

Tekijät
Kustantaja Rakennustieto Oy Rati
Vuosi 2007
Painos
Sivumäärä 352

Hind: 10,00 
Kogus: