Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

BÜ2 BETOON JA RAUDBETOON. Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine. 2006

Raamat on koostatud eesmärgiga olla abiks ehitiste tellijatele, projekteerijatele ja ehitajatele. Lepingutes viidatuna võiks juhend olla siduv betoon-ja raudbetoonkonstruktsioonide kvaliteedi tagajana. Samuti on see mõeldud käsiraamatuks tootjatele ja teistele betoon- ja
raudbetoonkonstruktsioonidega kokkupuutujatele sh kõrgkoolidele.
Käesolev juhend käsitleb paigalvalatavate ja monteeritavate raudbetoonkonstruktsioonide ning hoonete ja rajatiste raudbetoonbetoonelementide valmistamisel kasutatava betooni tehnoloogiat.
Raamatu sisu:
– nõuded betooni ja raudbetooni lähtematerjalidele (tsement, täitematerjalid, terassarrus, lisandid, vesi);
– betoonisegu ja kivistunud betooni omadused ning nende vastavuse tõestamine;
– betooni koostisele esitatavatele piirangud;
– betooni tootmisohje meetodid;
– raudbetoonkonstruktsioonide valmistamise tehnoloogia;
– vastavuskriteeriumid ja vastavuse hindamine.

Raamatu lõpus on lisaks juhend BÜ1 Ehitistesse paigaldatavad betoonisegud.

Hind: 10,00 
Kogus: