Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Eelisoleeritud kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine 9.,12. – 18. osa

  • Autor: Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
  • Ilmumisaasta: 2019
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 165

Käesolev juhendite kogumik on saksamaa Kaugkütte Ühingu {AGFW) poolt välja töötatud ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu eelisoleeritud kaugküttetorustike toimkonna töögrupi poolt eesti keelde tõlgitud. Alates AGFW juhendmaterjalide FW 401 esmakordsest ilmumisest 1999. aastal on need osutunud kasutajatele väärtuslikuks alusmaterjaliks eelisoleeritud kaugküttetorustike hankel, planeerimisel, ehitamisel ja ekspluateerimisel. Käesoleva tõlke aluseks on võetud 2007 aastal ilmunud parandatud ja täiendatud trükk, mis on toimkonna poolt Eesti oludele vastavaks kohendatud. Tõlgitud juhendmaterjalid on suunatud kasutamiseks eelisoleeritud torustike tellijatele, projekteerijatele ja paigaldajatele ning koolidele õppematerjalina.

Eelisoleeritud seotud torustikusüsteemide kasutamisega on kogemusi umbes nelikümmend aastat. Tänapäeval on nende osakaal umbes 70% torude paigaldamise aastasest mahust ja eelisoleeritud seotud torusüsteem on juba aastaid olnud enimkasutatud tehnoloogiline meetod kaugküttetorustike ehitamisel.

Juhendite kogumikus on kokku 18 osa, mis käsitlevad teemasid alates juhendmaterjalide kasutusala ja süsteemi kirjeldusest, eel- ja tööprojekti koostamisest, staatiliste arvutuste tegemisest, ehitus- ja montaažitööde kirjeldusest kuni kvaliteedikontrolli ja dokumentatsiooni kirjelduseni.

Käesolev raamat sisaldab osasid 9. ning 12-18., mis käsitlevad juhendmaterjalide kasutusala ja süsteemikirjeldust ning konstruktsioonielementidega seonduvaid teemasid.

Hind: 51,00 
Kogus: