Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Elektripaigaldised. Teaberaamat 5 Elektripaigaldiste ehitamine

  • Autor: Raivo Roasto

    Käesolev raamat kirjeldab nii uute rajatiste ja hoonete elektripaigaldiste ehitamist kui ka olemasolevate elektripaigaldiste rekonstrueerimist, renoveerimist või remontimist, tutvustades osaliselt ka elektriinstallatsioonimaterjale ning installatsiooniseadmeid, et lugeja saaks üldise ettekujutuse elektritöödest, nende tööde organiseerimisest ja nende töödega seotud nõuetest. mitte mingil juhul ei tohi käesolevat kirjutist võtta kui juhendit tavainimesele, kellel pole elektritööde tegemiseks ja juhtimiseks elektrialast väljaõpet ega elektritööde kogemusi.

    Hind: 5,30 
    Kogus: