Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Hoonete energiatarve ja sisekliima

 • Autor: Enno Abel, Hendrik Voll, Teet Tark

  See raamat on kirjastatud EKVÜ initsiatiivil ja juba teine sama nimetusega väljaanne, millest esimene ilmus aastal 2010.
  Võrreldes eelmise väljaandega on raamat veidi mahukam. Tähtsaim täiendus on tehnikamagistri Teet Targa kirjutatud peatükk 11 “Energiatõhususe tõendamise põhimõtted Eestis” lisaga 1. Täiendatud on ka peatükke 6 “Energiatasakaal kestusgraafikul” ja 8 “Ventilatsioon”. Suures osas on laiendatud ja ümber kirjutatud Enno Abeli poolt peatükk 10 “Tasuvusarvutus” ja sellele lisatud arvutusnäiteid lisas 2. Ka teistes peatükkides on väiksemaid muudatusi ja parandusi.
  Eestis ja ka enam-vähem kõigis teistes maades oleneb suur osa energiatarbest elamute ja ühiskondlike hoonete energiavajadustest. Energiatarbe vähendamine olemasolevates hoonetes ja selle minimiseerimine uutes hoonetes saab lähiaastatel olema kahtlemata üks suuremaid väljakutseid kõigile, kes on mingil viisil kinnisvaravaldkonnaga seotud, olgu nad siis omanikud, tellijad, projekteerijad, ehitajad või haldurid. Euroopa Liidu kehtestatud energiasäästunõuded, mis on kaasa toonud uusi Eesti energiasäästumääruseid, nõuavad mitmes mõttes väga oskuslikku läbimõeldud planeerimist.
  Nii madalaenergatarbe kui ka hea sisekliima tagamine eeldab kõigilt projekti osavõtjatelt ehk kinnisvaraarendajalt, arhitektilt ja inseneridelt arusaamist hoone kui terviku energia ja sisekliima funktsioonist. Raamatu eesmärk on sellle arusaamise tugevdamine.

  Hind: 25,00 
  Kogus: