Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Madal- ja liginullenergiahooned. Büroohoonete põhilahendused eskiis- ja eelprojektis

 • Autor: Jarek Kurnitski, Martin Thalfeldt, Aivar Uutar, Targo Kalamees, Hendrik Voll, Argo Rosin

  Käesolev raamat on valminud Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergiahoonete uurimisgrupi esimese aasta töö tulemusena.
  Uurimisgrupi juht, professor Jarek Kurnitski on Euroopa Kütte-, Ventilatsiooni- ja Õhukonditsioneerimise Assotsiatsioonide Föderatsiooni asepresidendina juhtinud REHVA liginullenergiahooete töörühma, mille eesmärgiks on Euroopa liginullenergiahoonete tehniliste määratluste väljatöötamine.
  Teadaolevalt on Eesti Taani järel teise Euroopa Liidu riigina kehtestanud ametlikud liginullenergiahoonete nõuded, mis koos energiatõhususe miinimumnõuete ja arvutusmetoodika määrustega kuuluvad uurimisgrupi esimese aasta töötulemuste hulka.
  Euroopa parima oskusteabe ja liginullenergiahoonete kogemuse koondamine käesoleva raamatu kaante vahele annab Eesti kinnisvaraarendajatele ja ehitussektorile ainukordse võimaluse projekteerida ja ehitada tehniliselt kõrgetasemelisi energiatõhusaid hooneid majanduslikult otstarbekal viisil.
  Maht 96 lk, värvitrükk

  Hind: 13,90 
  Kogus: