Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Madalpinge paigaldiste liigpingekaitse

  • Autor: Endel Risthein

    20. sajandi viimasel kolmandikul algas mikroelektroonika hoogne areng ning nõrk- ja tugevvooluahelate omavaheline läbipõimumine kõigis elektripaigaldiste. Liigpinge kasutamine ja kordineerimine paigaldiste eri osade vahel sai hädavajalikuks mitte üksi kõrge-, vaid ka madalpingepaigaldistes ja 1970ndail aastail hakkasid formuleeruma põhinõuded madalpingepaigaldiste liigpingekaitsevõtetele ja -vahenditele. Koostati sellekohased rahvusvahekised standardid ja algas liigpingekaitsevahendite massiline tootmine.
    Hind 4.03 EUR

    Hind: 4,00 
    Kogus: