Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
Kohatäide

RakMK-21219-et E7 Ventilatsiooniseadmete tuleohutus. Juhend 2004, 8lk

Sisaldab mõisteid. Üldjuhiseid. Tule leviku tõkestami-ne tuletõkkesektsiooni piires. Ühest tuletõkkesesktsioonist teise tule leviku tõkestamine. Tule katusele või väljast tuletõkkesektsiooni leviku tõkestamine. Suitsugaaside leviku tõkestamine. Siird-, tagastus- ja ringlusõhu kasutamine. Tarinditevahelise ruumi kasutamine õhu juhtimiseks. Märgistus

Hind: 4,00 
Kogus: