Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

RIL 107-2012 Ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend

RIL 107-2012 Ehitiste vee- ja niiskusekaitse juhend, mis sisaldab hüdroisolatsiooni toimimise, lahenduste ja paigaldamisega seotud soovitusi ning toodetelt ja materjalidelt oodatavaid omadusi.
21. sajandil ilmnenud tarindite niiskustehnilise toimivusega seotud väljakutsed on mitmeti mõjutanud nii käesoleva raamatu kui ka teiste teemaga seotud väljaannete sisu. Peamised mõjurid on madalenergiaehitusega kaasnev niiskustingimuste muutunud olukord hoone piirdetarindites ning võimaliku kliimamuutusega kaasnev keskkonna niiskuskoormuse kasv.
Juhendi eesmärk on parandada tarindite niiskustehnilise toimivuse kvaliteeti. Esile on tõstetud välispiirete sisepinna õhutiheduse tähtsus ning välispinna kuivamise võimaldamine. Samuti on juhistes ja soovitustes varasemast rohkem rõhutud lahenduste toimivusele ja niiskustaluvusele. Juhend annab võimaluse ka uute hüdro- ja niiskusisolatsioonilahenduste arendamiseks.
Raamat sisaldab muuhulgas järgmisi peatükke:
– Tarindite õhutihedus ja kaitse õhuniiskuse eest;
– Pinnasega kokku puutuvad tarindid;
– Välisseinad;
– Katused;
– Maa-aluse ruumi katus ning terrass ja rõdu;
– Hoonesisene hüdroisolatsioon;
– Hüdroisolatsiooni ja niiskustõkkega tarindite ja ruumide remont.
– Mõisteid
– Ülevaatused ja korrashoid

Maht 218 lk, joonised värvitrükis.

Hind: 70,00 
Kogus: