Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

RT 08-11187-et TP2 klassi ehitiste tuleohutusnõuded, 9 lk

Sellesse juhendisse on kogutud TP2 klassi ehitiste olulisemad tuleohutusnõuded. Mõnede üksikjuhtude korral on viidatud Soome ehituseeskirjade kogumiku osale E1 Ehitiste tuleohutus, eeskiri ja juhend 2011, milles sisaldub ehitiste tuleohutuse eeskiri ja üldjuhend.
Tootmis- ja laohoonete ning garaažide osas on viidatud ehituseeskirjade kogumiku osadele E2 Tootmis- ja laohoonete tuleohutus, juhend 2005 ja E4 Garaažide tuleohutus, juhend 2005. Kehtetu 14.06.2019.

Hind: 7,20 
Kogus: