Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

RT 15-10635-et Esitusviisi juhendid. Ehitiste projektjoonised, 24 lk

Käesolevas RT-jultendkaardis esitatakse ehitiste projektjooniste üldisi esitusviisi juhendeid, kujutamismeetodeid, ehitiste projektijoonistes kasutatavaid mõõtkavu, joonte liike, tekste ja täiendavate epiteetide sümboleid ning neis esinevaid tekstilülhendeid.
Käesolev RT-juhendkaart põhineb standardeil:
SFS 4394
SFS 4721
SFS4722
SFS4727
SFS 4729
SFS473O
SFS4731
SFS 4733
SFS 4734
SFS 4873.

Hind: 19,20 
Kogus: