Seminarid ja koolitused

ARHITEKT ALUSTAB JA ADVOKAAT LÕPETAB. Ehituse aktuaalsed probleemid inseneri ja juristi pilgu läbi

18. aprill 2013

Lektorid: Teet Sepaste  Ehitusekspertiisibüroo OÜ juhatuse esimees;  Riiklikult tunnustatud  ekspert               Alik Karajev, Ehitusekspertiisibüroo OÜ jurist; õigusteaduste magisterTeemade juurde tuuakse näited praktikast ning antakse soovitused probleemide ennetamiseks.

10.00-10.45  Nõuded ja nende allikad - õigusaktid ning nendes viidatud dokumendid- normide asemel standardite kasutamine- projekteerimistingimused ja ametkondadega kooskõlastamine- tellija lähteülesannete ja pakkumiskutsete koostamine- nõuete viitamine dokumentides                                       

10.45-11.30  Lepingud - õigusaktidest tuleneva täpsustamine- tüüptingimuste korrektne kasutamine- sanktsioonide sätestamine ja kasutamine- lisade ja muudatuste menetlemine ja vormistamine- lepinguväline vastutus ehituses  

11.30-12.00   KOHVIPAUS

12.00-13.30  Osapoolte pädevus ja vastutus- tellija kohustused ning nende mõju edasisele ehitustegevusele- ametnike pädevuse ja vastutuse probleemid- õigusaktide vähese tundmise kuritarvitamine ehituses- vastutusest vabanemise regulatsioon ehitusvaldkonnas

13.30-14-00    LÕUNA

14.00-15.30 Korrektne dokumenteerimine. Lisa-, muudatus- ja vaegtööd- lepingulise regulatsiooni eiramine dokumenteerimisel- dokumenteerimise õige ajastamine- puuduste ja mittevastavuste dokumenteerimine- lisa-, muudatus-, praak-, vaeg- ja garantiitööde eristamine ning dokumenteerimine

15.30-16.00  Küsimused ja vastused, praktilised näited elustNB!  Ehituskeskus ootab enne seminari kuulajate küsimusi hiljemalt 15.04 e-aadressile ehituskeskus@ehituskeskus.ee   Küsimused paluks saata võimalikult konkreetsed või juhtumid detailselt lahti kirjeldatud.

16.00 Seminari lõpetamine, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval, 18. aprillil 2013 kell 10.00-16.00 Ehituskeskuses, Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 40 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele 221006113932 Swedbank. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga. Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat. Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 3,2  arvestuspunktidega. Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=360 Lisainfo hituskeskus tel 6604555