Seminarid ja koolitused

Ehitamise oskusteave (RATU) – projektijuhtimise järgmine samm

25. november 2016
Tasuta infoseminar

10.00-10.15 Registreerumine

10.15-10.45 Ehitustehnoloogia, ehitustootlus ja ehitustööde korraldus  Ratu-juhendite kaasabilKea Siidirätsep, MSc, ET Infokeskuse AS

10.45-11.40 Broker Estimate eelarvestamise programm ja RATU tööaja kulunormid.Oskusteabel põhineva arvutuse viimine projektijuhtimisseMarko Tiik ja Meelis Luhomaa, Mercus Software Eesti OÜ

11.40-12.00   Kohvipaus

12.00-12.30 Ülevaade TTK ja Mercuse koostööstTudengitega läbiviidud õppe tagasiside, so kuidas sujus ja praktilised kasutusvõimalused ehitusplatsil ja eelarvestamisel

Pille Hamburg, MSc, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor

12.30-13.15 Ehitustööde normeerimise ja hinnakujunduse kitsaskohtadest. Normid ja nende kasutamine ehituse kavandamisel· Normeerimise ja hinna/aja/kulunormide olukorrast ehitussektoris;· Normatiivide andmestikud, nende haldamise ja kasutamise küsimused praktikas;· RATU normide kasutamisest ehituspakkumuste ja ehitusgraafikute koostamisel;· Ehitusinformatsioonist ja selle vormi ning sisu muutumisest ehitusprotsessis;· Tabelarvutuse programmide tulevikust ehitusinfo töötlemisel.

Erki Soekov, MSc, TTÜ Ehitustootluse Instituut, TTÜ doktorant ja lektor

13.15 Küsimused-vastused, infoseminari lõpetamine

Kuulajateks on oodatud eelarvestamise, ehitamise, projektijuhtimise ja järelevalvega tegelevad spetsialistid ning teised huvilised.

Seminar toimub reedel 25. novembril 2016 kell 10.00-13.15 Ehituskeskuses Rävala pst 8, II korrus, Tallinn.

• Osavõtt tasuta. Vajalik eelregistreerimine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=494

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555