Seminarid ja koolitused

Ehitamise täitedokumentatsioonist ja omanikujärelevalve osast kvaliteedi tagamisel

09. detsember 2014
Tunnistused 3,4 TP-ga

10.00-11-30  Ehitamise täitedokumentatsioonist

•   levinuimad vead dokumentatsiooni täitmisel

•   soovitused dokumenteerimise parandamiseks

•   kui pole dokumenti, pole võimalust end kaitsta

 

11.30-12.00       KOHVIPAUS

12.00-12.45  Omanikujärelevalvest ehitaja seisukohalt

•    omanikujärelevalve ülesanded  

•    vastutav spetsialist MTR-is

             

12.45-13.30 Kvaliteedist tehiskeskkonna näitel

•   üldkaalutlused•   ehitusavariidest

•   mida saaks teha?

13.30-14.00  Küsimused-vastused, tunnistuste väljastamine

Lektor: Enn Siim; diplomeeritud ehitusinsener 7.

Seminar toimub teisipäeval 9. detsembril 2014 kell 10.00-14.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

• Osavõtutasu 60 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 30 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.

Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.

• Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.

• Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 3,4 arvestuspunktiga.

• Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=423

 

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555