Seminarid ja koolitused

Ehitiste õhutihedus Eesti tingimustes – väljakutsed, lahendused ja tulevikuperspektiivid

06. veebruar 2014
Eesti- ja ingliskeelne seminar koos välislektoritega.

10.00-10.20 Seminari avamine ja sissejuhatus teemasseErlend Peenema,  AS SOUDAL  juhataja

10.20-11.10 Euroopa üldised põhimõtted ja juhendid ehitiste õhutiheduse saavutamiseks.Francois Remi Carrie, PhD, INIVE (International Network for Information on Ventilation and Energy Performance)

11.10-12.00 Ventilatsioon ja hoonepiirete õhulekked Eesti kontekstis.Targo Kalamees, TTÜ Ehitiste projekteerimise instituut, professor

12.00-12.30     KOHVIPAUS

12.30-13.30 Õhutihe ehitamine – projekteerimine, ehitamine, katsetamine: - õhutihedusest üldiselt – mis, milleks ja kuidas; - katsetuste praktiline läbiviimine ja näited.Marcos Rojo Espada, MsC, BlowerDoor GmbH tehniline tugi ja müük

13.30-14.30 Õhutihedate lahenduste ja toodete tutvustamine:- süsteemsed lahendused (akna ja seina ühenduskohad):- hermeetikud, membraanid, eelsurvestatud lindid;- VOC kontrollimine; veebilingid.

Filip Van Meighem, MsC, Soudal Belgia tootejuht   

14.30-14.45    Küsimused ja vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 6. veebruaril 2014 kell 10.00-14.45 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn. 

Osavõtutasu 60 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 40 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele 221006113932 Swedbank. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.     Välislektorite loengud on inglise keeles, vajadusel eestikeelsed selgitused  Soudal eestipoolsetelt esindajatelt.Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 4,0 arvestuspunktiga.Registreerumine:  http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555