Seminarid ja koolitused

Ehituse täitedokumentatsiooni nõuetekohane vormistamine

06. detsember 2012

10.00-11-30 Seadusaktid, milles käsitatakse ehitamise täitedokumentatsiooni.                    Ehitusorganisatsiooni kohustused ehitamise täitedokumentatsiooni koostamisel. Tellijapoolsed kohustused. Dokumenteerimise korralduslik külg. Koosseis Lektor: Enn Siim, Diplomeeritud ehitusinsener V11.30-11.50 Kohvipaus11.50-13.30 Ehitustööde päevik. Kaetud tööde aktid. Ehitamise tehniline dokumentatsioon (teostusdokumentatsioon, teostusjoonised, ülesmõõdistamine) Ehitusel erialast järelevalvet teostavate ametkondade (Päästeamet, Tööinspektsioon, Tehnilise Järelevalve Amet  ... ) asjakohased dokumendid.Lektor: Enn Siim, Diplomeeritud ehitusinsener V    13.30-14.00        Lõuna

14.00-16.00 Projekti täpsustamine ja muudatused. Dokumentide koostamise aeg ja omavaheline seotus (nii projekti muudatused kui ka teised dokumendid) Elektroonilisest dokumenteerimisest ja selle iseärasused. Dokumentide võltsimisest. Sertifikaatide ja vastavusdeklaratsioonide problemaatikast.Kus ja mida arhiveeritakse ning säilitatakse ning sellega seonduvast Vastused tekkinud küsimustele.Lektor: Teet Sepaste, Ehitusekspertiisibüroo OÜ juhatuse esimees,              riiklikult tunnustatud ekspert, Diplomeeritud ehitusinsener V

16.00 Seminari lõpetamine, tunnistused

Koolitus toimub neljapäeval 6. detsembril 2012 kell 10.00 - 16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 40 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele 221006113932 Swedbank. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat.Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 5,0 arvestuspunktiga.Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=333Lisainfo hituskeskus tel 6604555