Seminarid ja koolitused

EHITUSINSENERIDE KUTSETE OMISTAMISE KORRAST

13. oktoober 2016
Tunnistus 3,0 TP-ga

10.00-10.10 Sissejuhatus teemasse seoses Riigikogu majanduskomisjoni muudatusotsusega kutsete omamise tähtajast

10.10-10.40 Seni omistatud kutsetest seisuga 01.09.2016EEL kutsekomisjoni töö korraldusest 2016 - 2018, vajalikud dokumendidTiia Ruben, MSc, EEL tegevdirektor

10.40-11.30 Erinevate ehitusinseneride pädevusnõuded, ohutuse tagatis ehitusesHeiki Meos, volitatud ehitusinsener, tase 8, EEL kutsekomisjoni esimees

11.30-12.00 Kohvipaus

12.00-12.45 Taotluste korrektne vormistamine, dokumentide menetlemine, vead kutse taotlusdokumentide esitamiselTiia Ruben, MSc, EEL tegevdirektor

12.45-13.30 Pädevusnõuded eriosade projekteerimist ja ehitamist korraldavatele inseneridele juhindudes EU direktiivide nõuetest Teet Tark, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 8 ja energiatõhususe spetsialist tase 8, Hevac OÜ

13.30-13.45 Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 13. oktoobril 2016 kell 10.00-13.45 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

· Osavõtutasu 50 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 30 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.

· Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.

· Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,0 täiendõppe arvestuspunktiga.

· Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=487

 

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555