Seminarid ja koolitused

EHITUSMAKSUMUSE ARVUTAMISE ALUSED

08. oktoober 2015
Tunnistused 5,4 TP-ga

Lektorid: Pille Hamburg, MSc, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor               Tiit Saare, MSc, OÜ E-Konsult, hinna peaspetsialist

10.00 -12.15 Pille Hamburg, TTK1. Tüüpilised etapid eelarve valmimiseks2. Pakkumise detailsus vastavalt projektistaadiumile 3. Ehituskulude liigitamise klassifikaatorid    • Liigitamise eesmärk    • Erinevad klassifikaatorid4. Ehituskulude liigid     • Tööjõu kulu    • Materjalid, detailid ja konstruktsioonid    • Ehitusmasinad    • Alltöövõtt5. Eelarvestuse abistavad infotehnoloogiavahendid 6. Ehitustööde mahtude arvutamise eeskirjad

12.15 - 12.45    Lõuna12.45-15.00 Tiit Saare, OÜ E-Konsult1. Ehitusmaksumuse struktuur 2. Kulude kalkuleerimine. Hinnainfo allikad Eestis3. Ühikhinna määramine. Normeerimine. Kadu, jääk     • Komplekstööde arvestus (mehhanismid, materjalid, tööjõud)    • Detailne arvestus töö liikide järgi    • Lisakulude arvestamise metoodika4. Turuhindade muutmise arvestus (indekseerimine). Kontroll-kalkulatsioon. Pakkumishinna kujunemine 5. Riigihange 6. Peamised vead ehitusmaksumuse arvutamisel

15.00 Tunnistused ja seminari lõpetamine

Seminar toimub neljapäeval 8. oktoobril 2015 kell 10.00 - 15.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

• Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.

• Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja sooja lõunat.• Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 5,4 täiendõppe arvestuspunktiga.

• Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=445

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555