Seminarid ja koolitused

EHITUSSEADUSTIKU RAKENDAMISEST

22. oktoober 2015
Tunnistused 4,8 TP-ga

Lektor: Helje Johansoo, EEEL õigusnõunik

Käsitletakse uut Ehituseadustikku ja selle jõustumisega muutunud õigusakte.

10.00-12.151. Ehitusseadustiku rakendamine 2. Kehtivuse kaotanud seadused, uued määrused            3. Ehitusseadustiku ülesehitus, üldised põhimõtted, uued mõisted ja põhimõtted 4. Isikute kohustused – omanik, omanikujärelevalve, ettevõtja, pädev isik

12.15-12.45    LÕUNA

12.45 -15.005. Nõuded ehitisele ja ehitamisele (ehitusprojekt, dokumenteerimine)6. Projekteerimistingimused7. Ehitisteatis ja ehitusluba8. Kasutusteatis ja kasutusluba9. Eriosa – energiatõhusus, kaitsevööndid, teed, seadmed, paigaldamine jne.10. Riiklik järelevalve, vastutus

15.00 Seminari lõpetamine, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 22. oktoobril 2015 kell 10.00 - 15.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

• Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.

• Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja sooja lõunat.• Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,8 täiendõppe arvestuspunktiga.

• Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=444

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555