Seminarid ja koolitused

Ehitustegevuse korraldamine ja juhtimine ehitusplatsil. Kaudsete kulude kontrolli all hoidmine – kasumi põhiline allikas

28. jaanuar 2016
Tunnistused 4,7 TP-ga

10.00-10.45  1. Ehituse juhtimise uued meetodid

                       2. Uued juhtimistehnikad

                       3. Pidevõpe - meeskonnatöö põhiline eeldus

Enn Tammaru, MSc, 8. kutsetaseme dipl. ehitusinsener, TTK ehitusteaduskonna lektor

10.45-11.45 Ehitusplatsi korralduse tehnoloogiline tsükkel

 - Ehituse organiseerimisese projekti koostamine, graafiku kavandamine ja tööde pikkuste määramise võimalused - Ohutustehnika kava ja ohutusplaan

 - Ehitusplatsi eeltööd

 - Mahamärkimine ja geodeesiatööd

Erki Soekov, MSc, TTÜ Ehitustootluse instituut , TTÜ doktorant ja lektor

11.45-12.15    LÕUNA

12.15-13.45  Kaudsete kulude kokkuhoiu teoreetilised võimalused ja nende praktiline kasutamine

Pille Hamburg, MSc, TTK ehitusteaduskonna lektor jaMaarja-Liisa Pikkmaa, ehitusins. 6, Hausers Ehitus OÜ projektijuht

13.45-14.30 Veebirakendus ehitusplatsil efektiivsemaks tööde korraldamiseks

Ehitusjuhtimise peamised probleemid

Ehitusjuhtide ootused ja nägemus vajalikust IT-lahendusest

Veebirakendus efektiivsemaks tööde korraldamiseksKokkuhoiu võimalused ehitusprojektide elluviimisel kasutades IT-lahendusiAnnika Salak, ehitusins. 6, Leansite OÜ14.30-15.00 Küsimused ja vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 28. jaanuaril 2016 kell 10.00 - 15.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

• Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.

• Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja lõunat.• Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,7 täiendõppe arvestuspunktiga.

• Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=458Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555