Seminarid ja koolitused

Energiatõhus soojustamine ja Aluthermo peegelduvad tooted

16. oktoober 2018
10:00 - 11:30

Peegeldav soojustus Aluthermo Quattro ja teised uued Aluthermo tooted.

Lambert Jakobs, MSc, Aluthermo SA (Belgia), inglise keeles eestikeelsete selgitustega

11:30 - 11:50

Aluthermo praktiline kasutamine ehitistes, illustreeritud fotodega

Tiit Raev, Volitatud arhitekt tase 7, Arcus Projekt OÜ

11:50 - 12:15

Kohvipaus

12:15 - 13:45

Välispiirete omaduste mõju hoonete energiatõhususele ja nende käsitlemine praktikas

Toomas Rähmonen, MSc, Volitatud energiatõhususe spetsialist tase 8, Termopilt OÜ

13:45 - 14:00

Küsimused- vastused, tunnistused

Seminar toimub teisipäeval 16. oktoobril 2018 kell 10.00-14.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

•  Osavõtt tasuta. Osalejatele kohvipaus ja loengumaterjalid.
Välislektori ettekanne  inglise keeles, vajadusel eestikeelsete selgitustega.

• Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,0 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo tel 660 4555

Registreerumine lõppenud