Seminarid ja koolitused

Energiatõhusus praktikas

10. detsember 2015
Tunnistus 6,2 TP-ga

Lektor: Anti Hamburg, MSc, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor, TTÜ doktorand

10.00-11.301. Hoonete energiatõhusus ja selle tõendamine2. Energiamärgise lisade sisu: lähteandmed ja tulemused (mida tellija, projekteerija, haldaja ja ehitaja sellest välja peaks lugema )

11.30-12.00     KOHVIPAUS

12.00 -13.30 3. Hoone kütte netoenergiakulu (soojuskaod läbi piirdetarindite, külmasildade ja õhulekke kohtade; ventilatsiooniõhu soojendamine; energiasimulatsioonid)

13.30-14.00    LÕUNA

14.00-15.30       4. Energiatõhususe arvu arvutamine (koos näidetega)5. Eri tüüpi hoonete energiatõhususe arvutamise näited ja nendele koostatud märgiste selgitused (reaalsed ja teoreetilised näited ja nende sisu)6. Energiamärgise sisu F-st A-ni ja vastupidi. Mis on sisuliselt energiamärgise tähe taga

15.30-16.00   Küsimused-vastused, tunnistused

Loeng on ülesehitatud vastavalt „Hoone energiatõhususe miinimumnõuete“ määrusele ja sellega seotud õigusaktide ning standarditega. Teooria on seotud praktiliste arvutusnäidetega.

Seminar toimub neljapäeval 10. detsembril 2015 kell 10.00 - 16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

• Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.

• Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja lõunat.• Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 6,2  täiendõppe arvestuspunktiga.

• Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=447

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555