Seminarid ja koolitused

ETF-Net ehitusalase veebikartoteegi ja RYL-käsiraamatute praktiline koolitus Tallinna Ehituskoolis

22. jaanuar 2015
KUULAJATE SIHTGRUPP: kutseõppeasutuste õpetajad ja raamatukoguhoidjad

11.00-11.15   Tervituskohv

11.15-13.00 ETF-Net ja RYL-käsiraamatute koolitus

•           kartoteegi ülesehitus ja praktiline kasutamine

•           seosed RYL käsiraamatute ja ETF juhendkaartidega, uued üldehitustööde RYL 2010 käsiraamatud

•           ülevaade 2014.a. ilmunud eestikeelsetest juhenditest

•           ehitusalane seadusandlus  

•           kehtetute ja asendatud juhendmaterjalide leidmine

•           oma kartoteegi loomine

•           liitumisvõimalused kutseõppeasutustele ja demoversioon

RYL-käsiraamatute kvaliteedinõuded ja juhendid:                                      • kivi- ja betooniehitajatele                                      • ehituspuuseppadele                                      • ehitusviimistlejatele

•  ülevaade 2014.a. ilmunud uutest ehitusalastest raamatutest

 

Koolituse viib läbi Kea Siidirätsep, ET Infokeskuse AS

 

13.00-14.00 Ringkäik vastrenoveeritud Tallinna Ehituskoolis koos kutseõpetajate selgitustega.

 

Koolitus toimub neljapäeval 22. jaanuaril 2015 kell 11.00-14.00 Tallinna Ehituskoolis Pärnu mnt 162, Tallinn.

 

Kõigil huvilistel palume kindlasti registreeruda Ehituskeskuse veebi kaudu, et teaksime piisavalt loengumaterjale kopeerida.Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=427

 

          • Lisainfo tel 6604555