Seminarid ja koolitused

ETF-Net veebikartoteegi praktiline koolitus

28. aprill 2016
Osavõtt tasuta

14.30-15.00 Tervituskohv ja kringel

15.00-16.00 ETF-Net koolitus

kartoteegi ülesehitus ja praktiline kasutamine seosed RYL käsiraamatute ja ETF juhendkaartidega,RYL 2010 käsiraamatud ülevaade 2016.a ilmunud uutest eestikeelsetest juhenditest ehitusalane seadusandlus CAD-jooniste lisavõimalused insenerile-arhitektile kehtetute ja asendatud juhendmaterjalide leidmine oma kartoteegi loomine liitumisvõimalused, demoversioon uued RATU ehitustehnoloogia ja ajanormide juhendkaardid ja ehitustootluse plakat

16.00-16.30 Küsimused-vastused

Koolituse viib läbi Kea Siidirätsep, ET Infokeskuse AS

Koolitus toimub neljapäeval 28.04.2016 kell 15.00-16.30 Ehituskeskuses Rävala pst. 8, 2.korrus.

Koolitus on tasuta.Kõigil huvilistel palume registreeruda meie veebi kaudu: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=476

Lisainfo: etinfo@ehituskeskus.ee ja Ehituskeskuse tel 6604 555.

ETF kartoteek on ilmunud aastast 1993 paberkandjal, alates aprillist 2010 on kartoteeki võimalik kasutada ka interneti kaudu. Paberkartoteeki alates 2015. aastast enam tellida ei saa, kuid üksikute juhendite ostmine on endiselt võimalik.

ETF-Net sisu ülesehituse, kasutusvõimalused, liitumistingimused ja hinnakirja leiate http://www.ehituskeskus.ee/index.php?action=article&CatID=107&ArtID=367