Seminarid ja koolitused

FASSAADIDE RIPPSÜSTEEMID

15. märts 2016
Osavõtt tasuta. Tunnistus 3,9 TP-ga

Lektorid: Dmitri Karnakov, MSc, Zias AG (Saksamaa)

Enn Siim, MSc, Fascom Grupp OÜ (tootja esindaja Eestis)

Ettekanded vene keeles järeltõlkega eesti keelde.

10.00-11.30

1. Fassaadisüsteemide liigid ja ehitamisviisid. Rippfassaadide ilmumise ja levimise käik. Fassaadikonstruktsioonide struktuur, nende eelised ja puudused.

2. Fassaadisüsteemide materjalide põhiliigid. Nende pikaajalisus ja hooldusvabadus.

Pikaajalisuse ja kontrollimise meetodite määratlemine.

3.Fassaadide rippsüsteemide liigid. Kinnitamine alusesse ja korrustevahelistesse vahelagedesse. Põhilised momendid fassaadisüsteemide ehitamisel. Teostamisvigade hind.

11.30-12.00 KOHVIPAUS

12.00-14.30

4. Fassaadisüsteemide ohutus. Tuleohutuse meetmed ventileeritava rippfassaadi puhul.

5. Rippfassaadi montaaz. Põhilised konstruktsioonielemendid. Sõlmede lahendused.

6. Projekteerimine. Projekti koosseis. Vajalikud eeldused õigeks projekteerimiseks (algandmete koosseis, metoodika, arvutused). Tüüpilised projekteerimisvead.

7. ZIAS fassaadisüsteemid. Konstruktsiooniskeemide ja viimistlusmaterjalide põhiliigid.8. Informatsiooniline osa.

14.30-14.45 Küsimused-vastused, tunnistused

 

Seminar toimub teisipäeval 15. märtsil 2016 kell 10.00-14.45 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

• Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 3,9 täiendõppe arvestuspunktiga.Osalejatele infomaterjalid.

• Osavõtt tasuta. Vajalik eelregistreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=464

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555