Seminarid ja koolitused

GEOTEHNILISED PINNASEUURINGUD – metoodika ja standardid, vesi pinnases, veealandus ja juurdevool

10. november 2016
Geotehniliste pinnaseuuringute 1. loengutepäev, Tunnistus 6,5 TP-ga

10.00-10.45. Standardid ja normid:- EVS-EN 1997-1:2006 ja EVS-EN 1997-2:2007- Vene GOST ja SNIP (teedeehitus)- standardite erinevus- terminite erinevus (teedeehitus)

10.45-12.15  Uurimismeetodid- puurimine ja proovide võtmine- penetratsioonikatsed SPT (SP); DPT (LP); WST (KP)- muud välikatsed (tiivikkatsed; koormuskatsed)

12.15-12.45 KOHVIPAUS

12.45-14.00 Laboris tehtavad uuringud- füüsilised omadused- indeksomadused ja mis on indeksomadused- tugevus- kokkusurutavus- reostus

Lektor: Peeter Talviste, PhD, Volitatud ehitusinsener V; Volitatud mäeinsener, tase 8, IPT Projektijuhtimine OÜ juhataja

14.00-14.30 SOE LÕUNA

14.30-16.00 Hüdrogeoloogia alused- vee liikumine pinnases           - pinnase veejuhtivus ja selle määramine- juurdevool süvendisse ja veealandus (näidete alusel )

Lektor: Pille Sedman, MSc, IPT Projektijuhtimine OÜ projektijuht;

16.00-16.15 Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 10. novembril 2016 kell 10.00-16.15 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

· Osavõtutasu 100 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR.

Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.

· Osavõtutasu sisaldab lõunat ja loengumaterjale.

· Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 6,5 täiendõppe arvestuspunktiga.

· Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=489