Seminarid ja koolitused

Insenerrajatiste konstruktiivsed ja hüdroisolatsiooni lahendused uusehitusel ja rekonstruktsioonitöödel

03. mai 2012

10.00-10.45  Veetihedad betoonkonstruktsioonid  (EVS-EN  standardi, projekteerimis- ja ekspertiisikogemuse põhjal)Tanel Seppel,  AS Telora-E peainsener

10.45-11.30 Insenerrajatiste konstruktiivsed lahendusedAgo Kuddu, konstruktor-ekspert

11.30-12.15  Raudbetoonkonstruktsioonide veetiheduse tehnilised lahendused. Eesti Enefit-280 põlevkiviõlitehase näitelJaanus Kamber, OÜ Langeproon Insenerehitus, Cetro ja Xypex esindaja

12.15-12.30  Kohvipaus

12.30-13.00 Uue põlvkonna kaitsekatted veemahutite betoonpindadelePriit Langeproon, OÜ Langeproon Insenerehitus juhataja

13.00-13.45  Tallinna Paljasaare reoveepuhastusjaama biofiltri ehitustööde kogemustestTiit Veel, AS Tallinna Vesi  hangete- ja logistikajuht

13.45-14.00  Ehitiste hüdroisolatsioonilahenduste juhendmaterjale Kea Siidirätsep, ET Infokeskuse AS

14.00-14.30      Lõuna

14.30-14.50  Kontserni AKZO  NOBEL tootesari keeruliste insenerprobleemide lahendamiseks SPA-de ehituselAin Villemson, Kontserni AKZO  NOBEL müügiesindaja

14.50-15.20 Tyco ehitusplaat - uus toode niiskete ruumide aluspindade ehitamiseks Tanel Türna, Tyco Europe OÜ tegevjuht

15.20-15.45 Ehitustarindite ja rajatiste  hüdroisoleerimise kaasaegsed materjalid ja praktilised kasutusnäitedDmitry Makarov, REV Special OÜ 

15.45-16.00 Seminari lõpetamine, tunnistused

Koolitus toimub neljapäeval 3. mail 2012 kell 10.00-16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 40 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele 221006113932 Swedbank. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat.Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 4,0 arvestuspunktiga.Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4 ja info tel 6604555