Seminarid ja koolitused

KATUSEPÄEV. Käsiraamatu „Toimivad katused“ esitlus

27. november 2014
Tunnistused 3,4 TP-ga

10.00-10.15 Eesti Katuseliidu sünnilugu ja koostöö Soome Katuseliiduga. Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu tegevuse eesmärkidest.

Enn Tammaru, volitatud ehitusinsener 8; TTK lektor; Eesti Katuseliidu asutajaliige

10.15-11-00 Katuseehituse standarditest

• Standardi koostamise vajadusest

• Standardi sisust

• Tuleviku ootustest standardi rakendumise järel

Kati Käär, MSc; K-Kate Katused OÜ peaspetsialist

11.00-11.45 Katuseehituse standardi, käsiraamatu „Toimivad Katused“ ja RIL-107-2012 kooskõlast ja erisustest. Kuidas edasi ?

Alo Karu, MSc; ekspert hoonete piirdetarindite alal

11.45-12.00 Katusealaste juhendite ja TarindiRYL 2010 kasutusvõimalused ETF-Net veebikartoteegi abil

Kea Siidirätsep, ET Infokeskuse AS

12.00-12.30 KOHVIPAUS

12.30-13.15 Toimivat Katot 2013 - käsiraamat kuhu on kätketud kogu katuseehituse „tarkvara“.

Heikki Vainio, Soome Katuseliidu ekspresident; ICOPAL Katto OY kauaaegne juht

Mikko Ahtola, Soome Katuseliidu president (soome keeles, vajadusel eestikeelsed selgitused)

13.15-13.35 Rohkem päevavalgust läbi lamekatuse

Toomas Aavisto, Velux Eesti OÜ müügijuht

13.35-14.00 GEBERIT PLUVIA hoonesisene lamekatuse veeäravoolusüsteem

• Süsteemi tööpõhimõte

• Äravoolulehtrite sortiment

• Äravoolulehtrite paigaldamise töövõtted

Pekka Porkanen, Geberit A/S müügi ja tehniliste lahenduste juht

14.00 Seminari lõpetamine, raamatute müük, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval 27. novembril 2014 kell 10.00-14.30 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

• Osavõtutasu 60 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 30 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.

Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.

• Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja kohvipausi.

• Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 3,4 arvestuspunktiga.

• Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=422

 

Lisainfo tel 6604555 ja raamatu Toimivad katused info www.ehituskeskus.ee