Seminarid ja koolitused

Korrosioonitõrjeprojekt – kas kvaliteetvärvimine või kohtuvaidlused

27. september 2012

Lektor: Jüri Murel, PATEM OÜ tegevjuht,             Riiklikult tunnustatud ekspert korrosioonitõrje alal

10.00 - 11.30Korrosiooni  teke ja selle vastu võitlemise meetodid. Kaitsevärvid kui üks nendest( ISO 12944-1)Kaitsevärvimist reglementeerivate standardite tutvustav ülevaadeKasutatav terminoloogia  ja selle ühene mõistmine (ISO 12944-1)

11.30 - 11.50      Kohvipaus

11.50 - 13.20Teraskonstruktsioonide projekteerimine korrosioonitõrjet arvestades (ISO 12944-2;ISO 12944-3)Kaitsevärvide jaotamine põhitüüpide- ja kuivamismehhanismi järgi (ISO 12944-5)Pinna eeltöötlusmeetodid, seadmed, materjalid ja astmed (ISO 12944-4; ISO 8501) ja nende mõju valitavale süsteemile

13.20 - 13.50   Lõuna

13.50 - 15.20Optimaalsete kaitsesüsteemide valik erinevaid faktoreid arvesse võttes (ISO 12944-5; ISO 12944-6))Kaitsesüsteemide spetsifikatsioonide koostamine ( ISO 12944-8)Tehnilise järelvalve teostamine (ISO 12944-7)Näitena Narva uue elektrijaama korrosioonitõrje projekti ( ALSTOM ) analüüs.Tuletõkke võõbad kui korrosioonitõrje süsteemi lahutamatu osa. Ja vastupidi

Vastused tekkinud küsimustele.

15.30 - 16.00 Seminari lõpetamine, tunnistused

Koolitus toimub neljapäeval 27. septembril 2012 kell 10.00 - 16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 40 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele 221006113932 Swedbank. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga. Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat. Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 4,2 arvestuspunktiga. Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4 ja info tel 6604555