Seminarid ja koolitused

LIGINULLENERGIAHOONE – REEGLID JA REAALSUS. Tartu Ehitusmessi seminar

16. oktoober 2015
REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD. Tunnistused 4,74 TP-ga

10.30-11.00 Registreerumine ja sissejuhatus teemasse.Enn Tammaru, ET Infokeskuse AS, Ehituskeskuse seminaride projektijuht 

11.00-12.20  Energiasäästust

• Energiaintensiivse elukorralduse kujunemisest Euroopas ja USA-s

• Eesti senised kogemused säästuga • Avaliku sektori/ KOV kogemused säästuga • Liginullenergiahoone kontseptsioon • Energiatõhus planeering• Lõppkasutaja rollist energia säästmiselMarek Muiste, MSc, Eesti Maaülikooli lektor

12.20-12.40  KOHVIPAUS

12.40-13.30 TMKK kogemused liginullenergiahoone projekteerimisel ja ehitamisel.Tõnu Hein, MSc, Targa Maja Kompetentsikeskus

           

13.30-14.10 Hoonete energiatõhususe tõstmisel läbiviidud projektide analüüs; ilmnenud vead ja puudujäägid.

Kaarel Sahk, volit. ehitusins., Eesti Maaülikooli lektor, EMÜ doktorand

 

14.10-14.50 IT-lahendused projektide läbiviimisel:

- planeerimisel- korraldamisel

- kontrollil

- korrigeerimiselAnnika Salak, ehitusins. 6, Leansite OÜ tegevjuht

14.50-15.10 Küsimused-vastused, tunnistused

Tunnistused Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,74 täiendõppe arvestuspunktiga (ainult eelregistreeritud osalejatele).·  Seminar korraldatakse koostöös Tartu Näitustega reedel16. oktoobril 2015 kell 10.30-15.10 Tartu Ehitusmessi seminariruumis aadressil Kreutzwaldi 60.

·  Seminarist osavõtt on tasuta.·  Registreerunutele väljastatakse tasuta messipääse 16. oktoobril messikeskuse piletikassast.

·  Lisainfo 6604 555