Seminarid ja koolitused

LUMEKOORMUSTE ARVUTUS JA LUMEKOORMUSEST TEKKIVAD PROBLEEMID EHITISTES

12. detsember 2013

10.00-10.10 Seminari avamine ja sissejuhatus teemasse

Enn Tammaru; volitatud ehitusinsener  V, Ehituskeskuse seminaride projektijuht

 

10.10-11.30  Lumekoormuste arvutamise alused

Martti Kiisa, volitatud teedeinsener V; PhD, Tallinna Tehnikakõrgkooli professor

 

11.30-11.50      KOHVIPAUS

 

11.50-13.20 Levinumad vead projektides

Martti Kiisa, volitatud teedeinsener V; PhD, Tallinna Tehnikakõrgkooli professor

 

13.20-13.50   LÕUNA

 

13.50-15.20  Lumekoormusega kaasnevad probleemid ja erinevad lähenemised ekspertiisi seisukohast.

Kaarel Sahk, volitatud ehitusinsener V, Eesti Maaülikool

 

15.20-15.30 Küsimused-vastused ja tunnistused

 

Seminar toimub neljapäeval 12. detsembril 2013 kell 10.00-15.30 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele 221006113932 Swedbank. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga. Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat. Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 6,8 arvestuspunktiga. . Registreerumine:  http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4 Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555