Seminarid ja koolitused

MaalritöödeRYL 2012 kasutamise praktiline koolitus ning muudatused värvimaailmas

04. oktoober 2013
Osavõtt tasuta

Ehituskeskus korraldab  3. oktoobril kell 14-16.00  uue eestikeelse Maalritööde RYL 2012 koolituse.

13.30-14.00 Tervituskohv-kringel

14.00-15.00· MaalritöödeRYL 2012 ülesehitus ning peamised muudatused võrreldes eelmise käsiraamatuga· kuidas valida viimistluskombinatsiooni· maalritöödega seotud kvaliteedinõuded· RYL-i eestikeelsed viitematerjalid

Kea Siidirätsep, ET Infokeskuse AS

15.00-15.30· Värvide valik sõltuvalt viimistluskombinatsioonist (värvitüüp, koormusklassid, läikerühmad)· kvaliteedimärgised ning nõuded erinevate märgiste puhul

Meelis Tarto, AS Tikkurila, koolituskeskuse juht

15.30-16.00 Küsimused-vastused, võimalik tutvuda uue RYL-iga

Koolitus toimub neljapäeval  3. oktoobril 2013 kell 14-16.00 Ehituskeskuses, Rävala pst.8, Tallinn.

Osalejatele infomaterjalid ja kohvipaus.

      Seminarist osavõtt on tasuta, vajalik eelregistreerimine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=370

       Lisainfo: Ehituskeskus, tel 6604555

      Vt  MaalritöödeRYL  2012 lisainfo 

R