Seminarid ja koolitused

MONTEERITAVAD RAUDBETOONKONSTRUKTSIOONID

27. oktoober 2016
Tunnistus 5,2 TP-ga

10.00-11.30 MUDEL - monteeritava raudbetoonkonstruktsiooni insenerlahenduse kavandamise hea abimees ja montaazitööde korraldamise alus.

Jaanus Olop, Volitatud ehitusinsener tase 8, AS E-Betoonelement projekteerimisosakonna juhataja

11.30-12.00 1. Montaaz ratastelt + tehnika just õigeks ajaks (JIT)2. Montaazilüli komplekteerimine ja tööjaotus. Rütm montaazil

Sven Viin, Ehitusinsener tase 6, AKR Ehitus OÜ projektijuht

12.00-12.30 KOHVIPAUS

12.30-14.15 3. Tööliste koolitusest enne ja nüüd, probleemid 4. Montaazitäpsuse saavutamine; monolitiseerimine ja järelehooldus5. Koostöö koostööpartneritega ja peatöövõtjaga

Sven Viin, Ehitusinsener tase 6, AKR Ehitus OÜ projektijuht

14.15-14.45 SOE LÕUNA

14.45-16.15 1. Milliseid tehnoloogilisi lahendusi on otstarbekas montaazil kasutada, mida tuleb kavandamisel arvestada2. Kuidas tagada hea koostöö ja -tulemus montaazitöödega seotud partnerite tööahelas. Milles seisnevad nende tööde probleemküsimused

3. Montaazitööde põhilistest vigadest, nende tuvastamisest ja vältimistest. Paigalduse ja elementide tolerantsid, nende ohjamine ehitustootmises ja –tööde protsessis

Erki Soekov, TTÜ doktorand, TTÜ Ehitustootluse Instituut, lektor

16.15-16.30 Küsimused-vastused, tunnistused

 

Seminar toimub neljapäeval 27. oktoobril 2016 kell 10.00 - 16.30 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

· Osavõtutasu 100 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.

· Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja toitlustust.

· Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu  5,2 täiendõppe arvestuspunktiga.

· Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=490

 

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555