Seminarid ja koolitused

Muudatused hoonete tuleohutusnõuetes

18. oktoober 2012

10.00-10.45 Ehitusluba – heakskiidu saamine tuleohutusosaleTamur Vaher, Päästeameti juhtivinspektor10.45-11.30 Projekti tuleohutusosa – ehitisele ja selle osadele esitatavatest tuleohutusnõuetestTamur Vaher, Päästeameti juhtivinspektor

11.30-12.00    Kohvipaus

12.00-12.45 Muudatused tööstus-ja laohoonete tuleohutusesMart Olesk, Päästeameti juhtivinspektor12.45-13.30 Muudatused tuletõrje veevarustuses Mart Olesk, Päästeameti juhtivinspektor

13.30-14.00      Lõuna

14.00-14.45 Ehituses enamlevinud tuleohutusalased eksimused ning kasutusluba Mart Olesk, Päästeameti juhtivinspektor14.45-15.30 TuleohutuspaigaldisedMart Olesk, Päästeameti juhtivinspektor15.30-16.00 Küsimused ja vastused.                  Seminari lõpetamine, tunnistused

Koolitus toimub neljapäeval 18. oktoobril 2012 kell 10.00 - 16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 40 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele 221006113932 Swedbank. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat.Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 4,5 arvestuspunktiga.Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=328 Info tel 6604555