Seminarid ja koolitused

Optimaalsed skeemid ja lahendused KVJ-süsteemide probleemideta ja efektiivseks toimimiseks.

07. märts 2012
Osavõtt tasuta

Lektor: Aivar Rant, UAB “TA Hydronics”

9.30-10.00 Osavõtjate registreerimine.

10.00-11.00 I osa  - Optimaalsed ja energiasäästlikud KVJ-süsteemide lahendused ja skeemid uutele ja vanadele kortermajadele:

1. Vanade hoonete renoveerimine – parimad lahendused 1-torusüsteemi renoveerimiseks. 1-torusüsteemi ümberehitamine 2-torusüsteemiks. Erinevate lahenduste võrdlemine tehnilisest ja majanduslikust seisukohast.

2. Optimaalsed lahendused ja skeemid ehitatavatele kortermajadele.

3. Erinevad võimalused temperatuuri järelreguleerimiseks vanades ja uutes hoonetes.

11.00-11.20 Kohvipaus

11.20-12.20 II osa - Optimaalsed ja energiasäästlikud KVJ-süsteemide lahendused ja skeemid ühiskondlikele ja ärihoonetele:

1.  Erinevad võimalused lõppseadmete (puhurkonvektorid, jahutuspalgid, ventagregaadid, radiaatorid, põrandküte, jne….) reguleerimiseks.

2.  Optimaalsed lahendused KVJ-süsteemide tasakaalustamiseks ja reguleerimiseks – erinevate lahenduste ülevaade ja võrdlemine tehnilisest ning majanduslikust seisukohast.

12.20 – 13.00 Seminari lõpp. Küsimused-vastused ja praktiline osa.

Seminar toimub kolmapäeval 7.03.2012, kell 10-13 Ehituskeskuses Rävala pst 8, 2.korrus Tallinn.

Osavõtt tasuta. Osalemiseks vajalik eelregistreerumine http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4

Lisainfo tel 6604555

 

Seminari eesmärgiks on tutvustada erinevates hoonetes kasutatavaid KVJ-süsteemide enamlevinud ja populaarseid lahendusi. Samas tulemused nende erinevate lahenduste kasutamisel on samuti erinevad ning mitte alati optimaalsed ja efektiivsed. Samuti räägime uutest TA Hydronics’i temperatuuriregulaatoritest – uus sooja tarbevee tsirkulatsiooni ventiil TA Therm, uus ja parendatud eelseadistatav termostaatventiil V-exact II, suurepärane lahendus põrandkütte juhtimiseks Dynacon ja muust. Seminari praktilises osas tutvustame demostendil samuti TA Hydronics’i uusi tasakaalustusmeetodeid.  Seminari lõppedes on võimalik tutvuda ja arutleda meie KVJ-süsteemide arvutuse tarkvara nagu TA Hecos ja TA Select 4 üle, esitada küsimusi või käsitleda põhjalikumalt ette kantud materjali.