Seminarid ja koolitused

Radoon – probleemid, nõuded, lahendused

12. veebruar 2013
Osavõtt tasuta

Seminar korraldatakse koostöös Saint-Gobain Ehitustooted AS -iga.

10.00-10.45 Radooni probleemist ja Eestis läbiviidud uuringutestAlar Polt, Keskkonnaameti kiirgusosakonna kiirgusseire peaspetsialist

10.45-11.15 Radoon Eesti ja EL-i strateegilistes dokumentides Reelika Runnel, Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist

11.15-11.45 Kohvipaus

11.45-12.15 Radooni probleemide ennetamine Fibo kergkruusa abilRaul Reinson, Saint-Gobain Ehitustooted AS, Fibo kergkruusa tootejuht

12.15-12.45 Radoonikiledest ja nende paigaldamisestMait Saar, Radoonitõrjekeskus

12.45-13,00 Küsimused-vastused, seminari lõpetamine

Kuulajateks on oodatud: ehitusjärelevalve spetsialistid, arhitektid, projekteerijad, ehitajad.

Koolitus toimub teisipäeval 12. veebruaril 2013 algusega kell 10 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtt tasuta. Vajalik eelregistreerumine http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=341

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604 555