Seminarid ja koolitused

REKONSTRUEERITAVA EHITISE ISEÄRASUSED ja Tallinna Postimaja ehitusobjekti külastus

24. september 2013

10.00-10.10 Uue seminarihooaja avamine

                                      

10.10-10.45  2013 aasta töökaitsealased kurvad kogemused ehitistel

Jaan Kiviall, Tööinspektsioon, töökeskkonna nõunik

 

10.45-11.30  Lammutusprojekt - rekonstrueerimistööde  oluline alus

Enn Tammaru,  Volitatud ehitusinsener V, TTK õppejõud

 

11-30- 11-50   KOHVIPAUS

 

11.50-12.45  Lammutuse käigus avatud konstruktsiooni ja mõõdistuste alusel koostatud BIM mudel - Tallinna Postimaja rekonstruktsioonitööde kavandamise lähtepunkt   

Taavi Kivistik, ehitusinsener, Inseneribüroo PIKE OÜ  tehnik

 

12.45-13-00  Hoonete ja ehitisosade lammutusjuhised TarindiRYL 2010  alusel

Kea Siidirätsep, ET Infokeskuse AS

 

13-00 -13-30   LÕUNA

 

13.30-14.00  Omaniku järelevalve tegevuse erinevused rekonstrueeritava ja uusehitise puhul ( Tallinna Postimaja rekonstrueerimistööde näitel )

Erki Laimets , Volitatud ehitusinsener V, OÜ Conviso tegevjuht

 

14.00-14.30   Projekteerimise projektijuhtimise iseärasused rekonstrueeritava ehitise puhul

Margus Klementsov; ehitusinsener; AS Maru Ehitus projekteerimise projektijuhi abi

 

14.30-15.00  Rekonstrueeritava ehitise projektijuhtimise erisused

Tõnu Kull, Diplomeeritud ehitusinsener, AS Maru Ehitus juhatuse esimees

 

15.00-15.15  Küsimused- vastused ja tunnistused

 

15.15 –16.00  Vaatluskäik Tallinna Postimaja valmimisjärgus ehitusobjektile

Seminar toimub teisipäeval  24. septembril 2013 kell 10.00-15.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn ning lõpeb ringkäiguga Tallinna Postimajas.

 

Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele 221006113932 Swedbank. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga. Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat. Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 5,1 arvestuspunktiga. . Registreerumine:  http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=369 Lisainfo Ehituskeskus tel 6604555