Seminarid ja koolitused

Ruukki energia sandwich-paneelid ja hoonete õhutihedus

18. november 2014
Osavõtt tasuta. Tunnistused 3,5 TP-ga.

10.00-10.40 Liginullenergiahoonete nõuded Eestis ja EL-s.Sellest tuuakse eraldi välja nõuded/metoodika õhupidavusele.Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikooli professor

10.40-11.30 Õhupidavuse tõendamismetoodikast või õhupidavusest Eesti elamufondis.Targo Kalamees, Tallinna Tehnikaülikooli professor

11.30-12.00 Kohvipaus

12.00-13.00 Ruukki energia sandwich-paneelidKaupo Pertel, Ruukki Products AS, dipl. ehitusinsener

13.00 Seminari lõpetamine, tunnistused

Seminar toimub teisipäeval 18. novembril 2014 kell 10.00-13.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, II korrus, Tallinn

 

•  Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe  3,5 arvestuspunktiga.

Seminarijärgselt laetakse loengumaterjalid internetti.

Osavõtt tasuta. Vajalik eelregistreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=417

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555