Seminarid ja koolitused

Standard EVS 915:2012 „Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine“

10. aprill 2014
Toimub kell 12.00-15.30

Koolituse lektor: Merle Salmistu,  jurist, standardi üks autoreid

12.00-12.45 Sissejuhatus – standardi tutvustusKvalifitseerumistingimused projekteerimis- ja ehitushangetel

12.45-13.30 Hankedokumentide koosseis, soovitused ja juhised

13.30-14.00      KOHVIPAUS

14.00-14.45 Hindamiskriteeriumid. Autoriõigused, autorilepingu tingimused

14.45-15.30 Hankelepingu tingimused

15.30-15.45 Küsimused-vastused, tunnistuste väljaandmine

Seminar toimub neljapäeval, 10. aprillil 2014 kell 12.00–15.45 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

  •  Osavõtutasu 50 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 25 EUR.

     Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja  kohvipausi.

Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 5,0 arvestuspunktiga (tunnistuse saamiseks vajalik osalemine ka Ehitustööde riigihanke uue määruse tasuta koolitusel). 

Registreeimine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=396

NB! Kõik huvilised saavad soovi korral osaleda samal päeval kell 10-11.30 toimuval Ehitustööde riigihanke uue määruse tasuta koolitusel.

Kava ja lisainfo: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=seminartime&SeminarID=395

 

Lisainfo tel 6604555 ja  www.ehituskeskus.ee