Seminarid ja koolitused

Standardi EVS 812-7:2018 uustöötluse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ tutvustus

19. september 2019

LEKTOR: Rait Pukk, MSc, Fireplan OÜ tuleohutuskonsultant

Seminari kava

Kavasse tuleb jooksvalt täiendusi, kuna sügisel on oodata seadusandlusse veel lisamuudatusi.

10:00 - 12:00

Hoonete kandekonstruktsioonide tulepüsivuse nõuded ja erisused. Tule leviku tõkestamine. Hoone väline tuleohutus, ehitusmaterjalide kasutamise piirangud tulenevalt tuletundlikkusest – muutused senisega võrreldes.Tuletõkketarindid

12:00 - 12:30

LÕUNA

12:30 - 14:30

Tuleohutuspaigaldised. Evakuatsiooni tagamine. Kuidas tagada piisav evakuatsiooniaeg? Päästemeeskonna tegutsemisvõimalused ja ohutus.

14:30 - 15:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Koolitus on mõeldud projekteerimis- ja ehitustöödega seotud isikutele ning keskendutakse peamiselt muudatuste ja uute regulatsioonide selgitamisele standardi uustöötlusega seonduvalt. 

Seminar toimub neljapäeval 19. septembril 2019 kell 10.00-15.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

  • Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 60 EUR.
  • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
  • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
  • Osavõtutasu sisaldab kohvipausi ja loengumaterjale.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,0 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

 

Registreerumine lõppenud