Seminarid ja koolitused

TALLINNAS: Uued tooted ja lahendused HVAC süsteemidesse.

12. september 2013
Osavõtt tasuta

Seminari viib läbi TA Hydronics

Lektor: Liutauras Rimkunas (TA Hydronics tehniline direktor, Leedu)

12.45–13.00 Registreerimine.

13.00-15.00 Ülevaade uutest toodetest ja lahendustest HVAC süsteemidesse

• Uus termostaatventiil koos automaatse vooluhulga piirajaga.

• Uus põrandaküttekollektor automaatse vooluhulga piirajaga.

• Uued paisupaagid väiksemate kütte-  ja jahutussüsteemide jaoks

• Uus vaakumdegasaator väiksemate kütte – ja jahutussüsteemide jaoks.

• Kombineeritud tasakaalustus- ja reguleerventiilid.

15.00-15.30 Seminari lõpetamine ja kohvipaus.

NB! Seminari esitlus vene keeles, slaidid esitatakse ingliskeelse tekstiga.Seminar toimub neljapäeval 12. septembril 2013 kell 13-15.30 Ehituskeskuses, Rävala pst.8, Tallinn.

Osavõtt tasuta. Vajalik eelregistreerimine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=366

Lisainfo: Ehituskeskus, tel 6604555

vt   KUTSE