Seminarid ja koolitused

Tänapäevased KVJ süsteemid, nende mõju energiatarbimisele ja liginullenergiahoonete nõuete täitmisele

27. märts 2018

LEKTOR: Teet Tark, MSc, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 ja energiatõhususe spetsialist, tase 8, Hevac OÜ

Seminari kava

10:00 - 10:45

Liginullenergiahoone

 • liginullenergiahoonete nõuete tõendamine
 • energiatõhususarv (ETA)
 • tüüpiline kasutus
 • KVJ süsteemide osakaal ETA-s
10:45 - 11:30

Küte

 • tänapäevased küttesüsteemid
 • millest sõltub küttesüsteemi võimsus ja energiatarbimine
 • erisoojuskadu
 • illustreerimine kestuskõveral
 • külmasildade mõju
 • välispiirete õhulekke mõju
 • millal peaks akna all olema küttekeha
 • millega arvestada liginullenergiahoone kavandamisel
11:30 - 11:50

KOHVIPAUS

11:50 - 12:35

Ventilatsioon

 • tänapäevased ventilatsioonisüsteemid
 • millest sõltub ventilatsioonisüsteemi soojusvõimsus ja -energiatarbimine
 • millest sõltub ventilatsioonisüsteemi jahutusvõimsus ja -energiatarbimine
 • millega arvestada liginullenergiahoone kavandamisel
12:35 - 13:20

Jahutus

 • tänapäevased jahutussüsteemid
 • millest sõltub jahutussüsteemi soojusvõimsus ja -energiatarbimine
 • millest sõltub jahutussüsteemi elektrivõimsus ja -energiatarbimine
 • millega arvestada liginullenergiahoone kavandamisel
13:20 - 13:50

LÕUNA

13:50 - 14:30

KVJ süsteemide koostoimimine

 • enamlevinud probleemid
 • ühised energiaallikad kütteks ja jahutamiseks
 • ühised ruumielemendid kütmiseks ja jahutamiseks
14:30 - 15:15

Lektori soovitused

15:15 - 15:30

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub teisipäeval 27. märtsil 2018 kell 10.00-15.30 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn, 1. korruse suures saalis.

Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR.

 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
 • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 6,0 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud