Seminarid ja koolitused

TERASKONSTRUKTSIOON – kavandamisest, projekteerimisest kuni kasutusloa saamiseni

24. jaanuar 2013

10.00-10.45 Teraskonstruktsiooni kavandamine ja projekteerimine.Martti Kiisa, Tallinna Tehnikakõrgkooli professor, PhD, volitatud teedeinsener V

10.45-11.30 Terase margid ja nende valik sõltuvalt kavandatava konstruktsiooni vastutusrikkusestPriit Kulu, Tallinna Tehnikaülikooli professor, PhD; Euroinsener aastast 2001

11.30-12.00     KOHVIPAUS

12.00-12.45 Tellija, projekteerija ja ehitaja koostööst teraskonstruktsiooni valmistamisel ja püstitamiselHeiti Zukovits, AS Maru Metall juhatuse esimees (eesti k)Ilja Zukovs, OÜ Maru THM töödejuhataja (vene k)12.45-13.30 Mida peab kirjendama projekteerija, et tsehhist väljuks korrektne toode.  Jüri Murel, PATEM OÜ tegevjuht, riiklikult tunnustatud ekspert korrosioonitõrje alal

13.30-14.00     LÕUNA

14.00-14.45 Vastuvõtt ehitusplatsil, montaaz ja säilitamine. Kasutusloa saamine. Jüri Murel, PATEM OÜ tegevjuht, riiklikult tunnustatud ekspert korrosioonitõrje alal

14.45-15.30  Teraskonstruktsioonide tulepüsivuse tagamisest, materjalid ja tehnoloogiad.Aleksandr Sipos, AS Osoran projektijuht (loengumaterjal eesti keeles, ettekanne vene keeles eestikeelsete kommentaaridega)15.30-16.00 Küsimused-vastused, seminari lõpetamine ja tunnistused

Koolitus toimub neljapäeval 24. jaanuaril 2013 kell 10.00 - 16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 40 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele 221006113932 Swedbank. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga. Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat. Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 5,4 arvestuspunktiga. Registreerumine: http://ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=336 Lisainfo hituskeskus tel 6604555