Seminarid ja koolitused

TIMMITUD EHITUS – loo väärtust, vähenda raiskamist

28. veebruar 2013

Timmitud ehitus (edaspidi TE) on  juhtimisteooria, mis rajaneb tootmise juhtimise alustel. TE eesmärgiks on väärtuse loomine läbi raiskamise vähendamise. TE ei lähtu printsiibist, nii nagu on klassikalises ehitusjuhtimises, et terviku moodustab liidetavate summa, vaid tervik on olulisem liidetavatest. Ehitusprotsessi peab käsitlema kui tervikut ning selleks tuleb ühildada ettevõtte ressursid: inimesed, tehnoloogia ja äriprotsessid

10.00-11.30  Probleemid ehituses. Sissejuhatus timmitud tootmisesse.             Timmitud  ehituse  teke. Timmitud ehituse teooria ja printsiibidErgo Pikas, Tallinna Tehnikaülikooli nooremteadur, M.Sc.

11.30-11.40 Kohvipaus11.40-12.30  „SILENT SQUARE“ rühmamäng koostöö olulisuse näitlikustamiseks Ergo Pikas, TTÜ nooremteadur12.30-13.00  Ehitusprotsessi füüsika. Varieerumine ja selle mõju ehitusprotsessile. Ergo Pikas, TTÜ nooremteadur

13.00-13.30    Lõuna13.30-14.30 Timmitud ehituse meetodid.Timmitud planeerimise süsteem (Last Planner Method); Aeg-kohta graafikud ja Takt time planeerimine;5 ja 6S (töökoha organiseerimine);A-3 (info kogumise, organiseerimise ja probleemi lahendamise meetod);JIT (just in time - õigel ajal õiges kohas õiged ressursid);Väärtusahela analüüsErgo Pikas, TTÜ nooremteadur

14.30-15.45 Ehitusinformatsiooni loomine, haldamine ja juhtimine ehituse staadiumis.Mis on ehitusinfo modelleerimine, ehitusinfo mudel ja ehitusinfo juhtimine/haldamine. Siim Saidla, Tallinna Tehnikakõrgkool

15,45-16.00 Seminari lõpetamine, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval, 28. veebruaril 2013 kell 10.00-16.00 Ehituskeskuses, Rävala pst 8, Tallinn.

Kuulajate sihtgrupid - ehitusettevõtete ja projektbüroode spetsialistid

Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 40 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele 221006113932 Swedbank. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga. Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja toitlustust. Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 5,0 arvestuspunktiga. Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=343 Lisainfo hituskeskus tel 6604555