Seminarid ja koolitused

TULEOHUTUSNÕUDED KÕRGHOONETES

19. märts 2015
Tunnistus 4,8 TP-ga

11.00 – 12.30 Kõrghoonete tuleohutusnõuded haldamisel

Liia Tõruvere, juhtivspetsialist ja Andur Soo, MSc, Tuleohutuskontrolli büroo juhataja; Põhja päästekeskus

12.30 - 13.30

Üldised tuleohutusnõuded kõrghoonetele. Nõuded ehitise kande- ja tuletõkkekonstruktsioonidele Nõuded konstruktsioonide pinnakihtidele Tuletõkkesektsioonide moodustamine

Vassil Hartshuk, MSc; Põhja päästekeskus, Insenertehnilise büroo peainspektor

13.30 – 14.00   SOE LÕUNA

14.00 – 16.00

Evakuatsiooni tagamine. Evakuatsioonipääsud. Evakuatsioonipääsu mõõtmed. Trepikojad Tuleohutuspaigaldised ja eriseadmed Tulekustutus- ja päästetööde tagamine Tuleohutusnõuded hoone tehnosüsteemidele Lahendused ja juhised olemasolevatele hoonetel

Vassil Hartshuk, MSc; Põhja päästekeskus, Insenertehnilise büroo peainspektor

 

Seminar toimub neljapäeval 19. märtsil 2015 kell 11.00 - 16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

 

· Osavõtutasu 70 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 40 EUR.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.

· Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale ja lõunat.

· Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,8 täiendõppe arvestuspunktiga.

· Registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=435

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555